Visa allt om Novandi Strategy AB
Visa allt om Novandi Strategy AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 1 307 98 193 147 204 130 130 1 025
Övrig omsättning - - 9 11 10 - 11 19 290 5
Rörelseresultat (EBIT) -4 -8 4 46 85 -17 38 49 60 145
Resultat efter finansnetto -1 -7 4 46 85 -17 38 50 61 262
Årets resultat -1 -7 0 48 83 -8 41 81 59 225
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 4 15 28
Omsättningstillgångar 299 301 374 389 421 449 565 657 735 806
Tillgångar 299 302 374 389 421 449 565 661 750 834
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 184 285 292 292 344 362 450 528 540 600
Obeskattade reserver 0 0 0 0 20 52 69 94 160 187
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 115 17 82 98 57 36 46 39 51 46
Skulder och eget kapital 299 302 374 389 421 449 565 661 750 834
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 100 100 80 120 92 120
Omsättning 0 1 316 109 203 147 215 149 420 1 030
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -8 4 46 85 -17 42 60 73 164
Nettoomsättningförändring -100,00% -99,67% 213,27% -49,22% 31,29% -27,94% 56,92% 0,00% -87,32% -%
Du Pont-modellen -% -2,32% 1,07% 11,83% 20,19% -3,79% 6,73% 7,72% 8,13% 31,41%
Vinstmarginal -% -700,00% 1,30% 46,94% 44,04% -11,56% 18,63% 39,23% 46,92% 25,56%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -3,91% 100,00% 90,67% 57,14% 63,73% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 28 400,00% 95,11% 296,94% 188,60% 280,95% 254,41% 475,38% 526,15% 74,15%
Soliditet 61,54% 94,37% 78,07% 75,06% 85,21% 89,16% 88,65% 90,12% 87,36% 88,09%
Kassalikviditet 119,13% 817,65% 448,78% 65,31% 170,18% 294,44% 345,65% 497,44% 533,33% 791,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...