Visa allt om MC - Hörnan Aktiebolag
Visa allt om MC - Hörnan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 405 10 002 6 261 11 075 13 052 12 062 11 339 12 750 12 659 13 577
Övrig omsättning 5 1 112 6 493 24 28 19 - 39 339 -
Rörelseresultat (EBIT) -252 132 312 17 55 363 -234 346 -77 174
Resultat efter finansnetto -339 92 243 -190 -39 280 -303 212 -225 74
Årets resultat -339 84 243 -190 -34 275 -276 216 -220 76
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 516 579 0 10 14 19 2 39 80 134
Omsättningstillgångar 3 340 3 093 872 3 693 3 388 4 076 2 812 3 795 4 068 4 457
Tillgångar 3 857 3 672 872 3 703 3 403 4 095 2 814 3 834 4 148 4 591
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 152 491 507 263 453 587 312 588 372 592
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 5 0 27 31 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 637 725 0 600 781 926 1 055 681 1 259 1 286
Kortfristiga skulder 3 068 2 457 365 2 839 2 169 2 577 1 447 2 538 2 486 2 678
Skulder och eget kapital 3 857 3 672 872 3 703 3 403 4 095 2 814 3 834 4 148 4 591
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 279 363 732 976 420 356
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 369 1 164 942 1 006 702 488 254 12 399 563
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 493 460 318 351 312 280 403 315 312 278
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
Omsättning 12 410 11 114 12 754 11 099 13 080 12 081 11 339 12 789 12 998 13 577
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 101 2 501 1 565 2 769 3 263 3 016 2 835 2 550 2 532 2 715
Personalkostnader per anställd (tkr) 470 417 322 347 339 299 351 263 227 245
Rörelseresultat, EBITDA -189 184 322 21 59 368 -197 387 -23 239
Nettoomsättningförändring 24,03% 59,75% -43,47% -15,15% 8,21% 6,38% -11,07% 0,72% -6,76% -%
Du Pont-modellen -6,53% 3,84% 35,78% 0,46% 1,76% 8,86% -8,32% 9,02% -1,83% 3,79%
Vinstmarginal -2,03% 1,41% 4,98% 0,15% 0,46% 3,01% -2,06% 2,71% -0,60% 1,28%
Bruttovinstmarginal 26,76% 22,70% -57,69% 23,77% 19,76% 22,70% 22,46% 22,67% 14,69% 18,48%
Rörelsekapital/omsättning 2,19% 6,36% 8,10% 7,71% 9,34% 12,43% 12,04% 9,86% 12,50% 13,10%
Soliditet 3,94% 13,37% 58,14% 7,10% 13,31% 14,42% 11,09% 15,84% 9,51% 13,44%
Kassalikviditet 23,70% 20,72% 169,86% 15,22% 19,32% 19,98% 19,56% 21,79% 13,56% 8,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...