Visa allt om Anton Håkanssons Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Anton Håkanssons Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 964 1 750 1 820 3 403 4 124 7 052 7 054 2 398 2 591 2 622
Övrig omsättning 27 196 142 1 071 55 38 140 1 057 - 225
Rörelseresultat (EBIT) 363 -155 -398 1 888 1 708 3 548 3 616 464 -20 -69
Resultat efter finansnetto 371 -147 -392 1 879 1 702 3 547 3 616 480 -25 -71
Årets resultat 523 52 35 495 1 316 2 691 2 512 203 56 45
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 617 5 912 6 620 7 166 1 035 1 504 2 033 2 455 528 858
Omsättningstillgångar 3 936 2 429 1 964 1 769 520 1 039 345 483 2 095 970
Tillgångar 8 553 8 341 8 584 8 935 1 556 2 543 2 379 2 938 2 623 1 828
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 403 7 121 7 069 7 333 6 839 5 522 4 031 1 519 1 316 1 260
Obeskattade reserver 473 770 981 1 417 214 302 407 200 0 102
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 -6 176 -6 004 -2 569 728 728 151
Kortfristiga skulder 676 450 534 184 679 2 723 510 491 579 315
Skulder och eget kapital 8 553 8 341 8 584 8 935 1 556 2 543 2 379 2 938 2 623 1 828
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 413 493 493 489 412 333 182
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 467 789 867 613 416 1 126 1 300 970 892 893
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 125 190 315 263 179 498 548 499 454 343
Utdelning till aktieägare 280 240 0 300 400 0 1 200 0 0 0
Omsättning 1 991 1 946 1 962 4 474 4 179 7 090 7 194 3 455 2 591 2 847
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 3 2 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 982 875 607 1 134 2 062 1 763 1 764 799 864 874
Personalkostnader per anställd (tkr) 305 493 396 430 546 531 586 627 560 476
Rörelseresultat, EBITDA 858 333 165 2 433 2 241 4 077 4 148 889 310 278
Nettoomsättningförändring 12,23% -3,85% -46,52% -17,48% -41,52% -0,03% 194,16% -7,45% -1,18% -%
Du Pont-modellen 4,34% -1,76% -4,57% 21,19% 110,03% 139,52% 152,04% 16,44% -0,61% -3,67%
Vinstmarginal 18,89% -8,40% -21,54% 55,63% 41,51% 50,31% 51,28% 20,14% -0,62% -2,56%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 165,99% 113,09% 78,57% 46,58% -3,86% -23,88% -2,34% -0,33% 58,51% 24,98%
Soliditet 90,87% 92,57% 91,26% 93,76% 449,66% 225,90% 182,05% 56,60% 50,17% 72,95%
Kassalikviditet 582,25% 539,78% 367,79% 961,41% 76,58% 38,16% 67,65% 98,37% 361,83% 307,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...