Visa allt om Höganäs Gods-Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 5 348 5 258 6 777 4 957 5 747 4 087 2 088 4 175 6 491 2 141
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 386 209 659 -326 455 312 238 19 556 436
Resultat efter finansnetto -112 210 661 -325 453 315 257 47 554 436
Årets resultat 0 121 367 -11 247 171 135 32 299 235
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 539 2 641 2 811 2 265 1 863 1 694 1 408 1 339 1 658 1 744
Tillgångar 1 539 2 641 2 811 2 265 1 863 1 694 1 408 1 339 1 658 1 744
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 248 1 298 1 327 960 1 171 924 1 053 1 010 1 066 767
Obeskattade reserver 160 413 360 195 509 394 314 248 248 109
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 131 930 1 124 1 110 183 377 41 82 343 867
Skulder och eget kapital 1 539 2 641 2 811 2 265 1 863 1 694 1 408 1 339 1 658 1 744
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 150 0 0 0 300 92 89 0
Omsättning 5 348 5 258 6 777 4 957 5 747 4 087 2 088 4 175 6 491 2 141
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 386 209 659 -326 455 312 238 19 556 436
Nettoomsättningförändring 1,71% -22,41% 36,72% -13,75% 40,62% 95,74% -49,99% -35,68% 203,18% -%
Du Pont-modellen 25,08% 7,95% 23,51% -14,35% 24,42% 18,60% 18,47% 3,58% 33,59% 25,11%
Vinstmarginal 7,22% 3,99% 9,75% -6,56% 7,92% 7,71% 12,45% 1,15% 8,58% 20,46%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,33% 32,54% 24,89% 23,30% 29,23% 32,22% 65,47% 30,11% 20,26% 40,96%
Soliditet 89,20% 61,35% 56,65% 48,73% 82,99% 71,69% 90,84% 88,76% 75,06% 48,48%
Kassalikviditet 1 174,81% 283,98% 250,09% 204,05% 1 018,03% 449,34% 3 434,15% 1 632,93% 483,38% 201,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...