Visa allt om Höganäs Gods-Service AB
Visa allt om Höganäs Gods-Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 689 5 348 5 258 6 777 4 957 5 747 4 087 2 088 4 175 6 491
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -141 386 209 659 -326 455 312 238 19 556
Resultat efter finansnetto -143 -112 210 661 -325 453 315 257 47 554
Årets resultat 13 0 121 367 -11 247 171 135 32 299
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 931 1 539 2 641 2 811 2 265 1 863 1 694 1 408 1 339 1 658
Tillgångar 1 931 1 539 2 641 2 811 2 265 1 863 1 694 1 408 1 339 1 658
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 261 1 248 1 298 1 327 960 1 171 924 1 053 1 010 1 066
Obeskattade reserver 0 160 413 360 195 509 394 314 248 248
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 669 131 930 1 124 1 110 183 377 41 82 343
Skulder och eget kapital 1 931 1 539 2 641 2 811 2 265 1 863 1 694 1 408 1 339 1 658
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 0 0 0 300 92 89
Omsättning 4 689 5 348 5 258 6 777 4 957 5 747 4 087 2 088 4 175 6 491
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -141 386 209 659 -326 455 312 238 19 556
Nettoomsättningförändring -12,32% 1,71% -22,41% 36,72% -13,75% 40,62% 95,74% -49,99% -35,68% -%
Du Pont-modellen -7,30% 25,08% 7,95% 23,51% -14,35% 24,42% 18,60% 18,47% 3,58% 33,59%
Vinstmarginal -3,01% 7,22% 3,99% 9,75% -6,56% 7,92% 7,71% 12,45% 1,15% 8,58%
Bruttovinstmarginal -2,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,91% 26,33% 32,54% 24,89% 23,30% 29,23% 32,22% 65,47% 30,11% 20,26%
Soliditet 65,30% 89,20% 61,35% 56,65% 48,73% 82,99% 71,69% 90,84% 88,76% 75,06%
Kassalikviditet 288,64% 1 174,81% 283,98% 250,09% 204,05% 1 018,03% 449,34% 3 434,15% 1 632,93% 483,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...