Visa allt om Grimbo Elektriska Aktiebolag
Visa allt om Grimbo Elektriska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 33 473 3 456 5 914 9 000 13 394 14 120 14 972 13 888
Övrig omsättning - 76 37 - - 2 21 - 38 -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -100 -159 -606 -232 -619 268 819 526 368
Resultat efter finansnetto -10 -100 -202 -682 -299 -638 275 835 553 377
Årets resultat 73 922 -202 -582 -109 -127 364 582 540 409
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 4 12 25 573 55 16 0 1
Omsättningstillgångar 1 160 1 091 461 1 959 2 411 2 539 3 442 4 701 4 243 4 812
Tillgångar 1 160 1 091 465 1 972 2 436 3 112 3 497 4 717 4 243 4 813
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 283 891 -31 171 812 1 071 1 199 1 809 1 628 1 489
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 411 646 646 900
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 761 420 591 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 877 200 496 1 040 1 204 1 450 1 888 2 262 1 969 2 423
Skulder och eget kapital 1 160 1 091 465 1 972 2 436 3 112 3 497 4 717 4 243 4 813
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 485 350 644 633 614
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 55 2 2 396 2 971 3 091 3 338 3 174 2 999
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 1 1 801 1 188 1 288 1 670 1 408 1 332
Utdelning till aktieägare 73 0 0 0 190 150 0 974 1 375 401
Omsättning 4 109 510 3 456 5 914 9 002 13 415 14 120 15 010 13 888
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 5 6 10 12 12 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 691 986 900 1 116 1 177 1 248 1 263
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 491 556 477 397 481 466 458
Rörelseresultat, EBITDA -10 -96 -150 -592 -213 -601 286 823 527 386
Nettoomsättningförändring -87,88% -93,02% -86,31% -41,56% -34,29% -32,81% -5,14% -5,69% 7,81% -%
Du Pont-modellen -0,86% -9,17% -34,19% -30,73% -9,48% -19,86% 8,24% 18,10% 13,03% 7,85%
Vinstmarginal -250,00% -303,03% -33,62% -17,53% -3,91% -6,87% 2,15% 6,05% 3,69% 2,72%
Bruttovinstmarginal 100,00% 0,00% 54,12% 77,40% 71,19% 59,71% 48,41% 56,94% 49,15% 47,47%
Rörelsekapital/omsättning 7 075,00% 2 700,00% -7,40% 26,59% 20,41% 12,10% 11,60% 17,27% 15,19% 17,20%
Soliditet 24,40% 81,67% -6,67% 8,67% 33,33% 34,42% 42,95% 48,21% 49,33% 44,40%
Kassalikviditet 132,27% 545,50% 63,10% 174,13% 189,12% 168,83% 178,71% 204,24% 210,36% 194,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...