Visa allt om Forma Graphica Svenska Aktiebolag
Visa allt om Forma Graphica Svenska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 63 125 73 22 2 586 272 987 2 383 447
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 20 4 -71 -143 -15 -56 -9 315 -95
Resultat efter finansnetto -3 20 4 -70 -142 -14 -55 8 324 -94
Årets resultat -3 20 4 -70 -142 -14 -55 3 259 -94
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 3 5 7 0 5 11 16 52 38
Omsättningstillgångar 39 49 52 44 100 171 573 288 514 48
Tillgångar 41 53 58 51 100 177 584 304 566 86
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 38 54 50 64 146 160 215 312 53
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 14 3 1 36 31 425 89 254 33
Skulder och eget kapital 41 53 58 51 100 177 584 304 566 86
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Omsättning 63 125 73 22 2 586 272 987 2 383 447
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 2 586 272 987 2 383 447
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 12 12 15 42 67 10
Rörelseresultat, EBITDA -1 22 6 -69 -138 -10 -51 26 329 -64
Nettoomsättningförändring -49,60% 71,23% 231,82% 1 000,00% -99,66% 115,44% -72,44% -58,58% 433,11% -%
Du Pont-modellen -7,32% 37,74% 6,90% -137,25% -141,00% -7,91% -9,42% 2,30% 57,07% -109,30%
Vinstmarginal -4,76% 16,00% 5,48% -318,18% -7 050,00% -2,39% -20,22% 0,71% 13,55% -21,03%
Bruttovinstmarginal 50,79% 47,20% 63,01% -109,09% 100,00% 23,55% 40,44% 24,92% 27,61% 21,25%
Rörelsekapital/omsättning 53,97% 28,00% 67,12% 195,45% 3 200,00% 23,89% 54,41% 20,16% 10,91% 3,36%
Soliditet 85,37% 71,70% 93,10% 98,04% 64,00% 82,49% 27,40% 70,72% 55,12% 61,63%
Kassalikviditet 780,00% 350,00% 1 733,33% 4 400,00% 277,78% 551,61% 134,82% 323,60% 202,36% 145,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...