Visa allt om Bevaclean Fastigheter AB
Visa allt om Bevaclean Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 605
Övrig omsättning - 32 - - - - - - 5 218
Rörelseresultat (EBIT) 0 32 0 -1 -1 -10 -42 -24 -197 -1 074
Resultat efter finansnetto 0 32 0 0 0 0 -42 -9 68 -1 268
Årets resultat 0 25 0 0 0 0 9 -9 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 002 0 0 0 9 50 71 269
Omsättningstillgångar 1 034 1 034 0 1 002 1 002 1 002 994 943 933 1 017
Tillgångar 1 034 1 034 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 993 1 004 1 286
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 027 1 027 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 993 1 002 1 002
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283
Kortfristiga skulder 7 7 0 0 0 0 0 0 2 1
Skulder och eget kapital 1 034 1 034 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002 993 1 004 1 286
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 064
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 816
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 32 0 0 0 0 0 0 5 12 823
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 840
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 200
Rörelseresultat, EBITDA 0 32 0 -1 -1 -1 -1 -2 1 -858
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -83,05%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -8,47%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 41,69%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 8,06%
Soliditet 99,32% 99,32% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,80% 77,92%
Kassalikviditet 14 771,43% 14 771,43% -% -% -% -% -% -% 46 650,00% 101 700,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...