Visa allt om Åkeri Aktiebolaget Herman Sundin
Visa allt om Åkeri Aktiebolaget Herman Sundin

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 975 926 803 745 1 191 731 692 830 1 498 1 770
Övrig omsättning - 18 - - - - - 189 230 143
Rörelseresultat (EBIT) -203 -185 -337 -691 -424 -1 377 -813 -625 -154 -22
Resultat efter finansnetto -187 -161 -308 -661 -398 -1 363 -777 -534 -76 72
Årets resultat -187 -161 -308 -661 -398 -1 363 -777 -534 -76 72
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 629 872 1 138 1 426 1 889 2 616 3 531 3 957 3 419 5 108
Omsättningstillgångar 1 157 1 152 911 898 1 109 798 673 1 084 2 254 1 942
Tillgångar 1 786 2 023 2 049 2 323 2 998 3 413 4 204 5 041 5 673 7 050
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 950 1 137 1 298 1 606 2 267 2 665 4 028 4 855 5 449 5 585
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 836 887 751 718 731 749 176 186 224 1 466
Skulder och eget kapital 1 786 2 023 2 049 2 323 2 998 3 413 4 204 5 041 5 673 7 050
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 155 505 135 214 222 203
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 418 424 373 407 271 365 304 266 387 405
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 150 139 126 176 192 309 174 171 245 194
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0
Omsättning 975 944 803 745 1 191 731 692 1 019 1 728 1 913
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 325 309 268 248 397 183 231 277 499 590
Personalkostnader per anställd (tkr) 192 189 168 195 206 296 206 219 285 273
Rörelseresultat, EBITDA 39 81 -49 -228 46 -897 -333 -134 177 295
Nettoomsättningförändring 5,29% 15,32% 7,79% -37,45% 62,93% 5,64% -16,63% -44,59% -15,37% -%
Du Pont-modellen -10,36% -7,86% -14,93% -28,37% -12,74% -38,97% -18,41% -10,55% -1,36% 1,05%
Vinstmarginal -18,97% -17,17% -38,11% -88,46% -32,07% -181,94% -111,85% -64,10% -5,14% 4,18%
Bruttovinstmarginal 70,67% 78,29% 73,10% 59,87% 67,51% 59,92% 60,12% 52,53% 62,02% 63,67%
Rörelsekapital/omsättning 32,92% 28,62% 19,93% 24,16% 31,74% 6,70% 71,82% 108,19% 135,51% 26,89%
Soliditet 53,19% 56,20% 63,35% 69,13% 75,62% 78,08% 95,81% 96,31% 96,05% 79,22%
Kassalikviditet 138,40% 129,88% 121,30% 125,07% 151,71% 106,54% 382,39% 582,80% 1 006,25% 132,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...