Visa allt om Vattenfall Power Consultant International AB
Visa allt om Vattenfall Power Consultant International AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 * 2006-12
Nettoomsättning 0 0 861 74 968 2 778 3 686 7 097 35 007 79 289
Övrig omsättning - 9 913 - 191 - - 20 10 470
Rörelseresultat (EBIT) -56 -20 1 736 -4 686 191 -4 -1 474 - 276
Resultat efter finansnetto -117 -24 1 834 -4 782 0 0 0 481 - 2
Årets resultat 1 1 211 -11 801 0 0 0 554 - 691
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 * 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 117 27 258 27 232 0 0 0 4 8 54 124
Omsättningstillgångar 24 233 1 272 1 417 29 666 42 225 43 031 42 960 28 826 39 384 57 023
Tillgångar 24 350 28 530 28 649 29 666 42 225 43 031 42 964 28 834 39 438 57 147
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 480 23 479 23 478 23 264 35 065 35 065 35 065 20 306 18 918 12 510
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
Avsättningar (tkr) 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 5 050 5 171 6 402 7 160 7 966 7 899 8 528 20 520 44 507
Skulder och eget kapital 24 350 28 530 28 649 29 666 42 225 43 031 42 964 28 834 39 438 57 147
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 543 1 000 1 086
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 90 88 41
Löner till övriga anställda 0 - - 274 1 100 1 040 973 453 0 188
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - 16 88 729 860 820 704 799 853
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 9 1 774 74 1 159 2 778 3 686 7 117 35 017 79 759
Nyckeltal
Antal anställda 0 2 2 1 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 431 74 - 2 778 3 686 7 097 35 007 79 289
Personalkostnader per anställd (tkr) - 0 8 362 - 1 900 1 793 1 700 1 799 2 127
Rörelseresultat, EBITDA -56 -20 1 736 -4 686 191 0 3 478 - 357
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 1 063,51% -92,36% -65,15% -24,63% -48,06% -79,73% -55,85% -%
Du Pont-modellen -% -% 6,61% -15,80% 0,48% 0,01% 0,01% 1,68% -% 0,51%
Vinstmarginal -% -% 219,86% -6 332,43% 20,76% 0,14% 0,08% 6,83% -% 0,37%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,40% -% 1,71%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -436,00% 31 437,84% 3 622,42% 1 262,24% 951,19% 286,01% 53,89% 15,79%
Soliditet 96,43% 82,30% 81,95% 78,42% 83,04% 81,49% 81,61% 70,42% 47,97% 22,05%
Kassalikviditet -% 25,19% 27,40% 463,39% 589,73% 540,18% 543,87% 338,02% 191,93% 128,12%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...