Visa allt om Vikingarännet Marknads Aktiebolag
Visa allt om Vikingarännet Marknads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 932 509 595 1 479 1 294 1 274 1 563 1 523 329 930
Övrig omsättning 11 1 70 52 68 70 77 78 90 82
Rörelseresultat (EBIT) -28 -184 22 126 -77 -19 120 383 -90 21
Resultat efter finansnetto -35 -189 17 121 -84 -25 102 373 -96 13
Årets resultat -35 -158 10 71 -24 -2 55 268 -96 13
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 414 551 736 841 694 781 1 069 741 214 351
Tillgångar 547 551 736 841 694 781 1 069 741 214 351
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 334 369 527 516 445 469 471 416 147 243
Obeskattade reserver 0 0 31 27 0 60 83 57 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 213 182 178 297 248 252 515 267 66 108
Skulder och eget kapital 547 551 736 841 694 781 1 069 741 214 351
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 104 0 0 62 60 58 48 44
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 139 121 0 140 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 25 29 26 33 21 20 19 18 16 13
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 943 510 665 1 531 1 362 1 344 1 640 1 601 419 1 012
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 67 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 509 595 1 479 19 1 274 1 563 1 523 329 930
Personalkostnader per anställd (tkr) - 153 132 178 1 87 82 77 64 57
Rörelseresultat, EBITDA -9 -184 22 126 -77 -19 120 383 -90 21
Nettoomsättningförändring 83,10% -14,45% -59,77% 14,30% 1,57% -18,49% 2,63% 362,92% -64,62% -%
Du Pont-modellen -4,94% -33,03% 3,12% 14,98% -11,10% -2,43% 11,23% 51,96% -41,59% 5,98%
Vinstmarginal -2,90% -35,76% 3,87% 8,52% -5,95% -1,49% 7,68% 25,28% -27,05% 2,26%
Bruttovinstmarginal 97,42% 94,89% 99,16% 100,00% 99,38% 99,69% 99,74% 98,16% 100,00% 99,57%
Rörelsekapital/omsättning 21,57% 72,50% 93,78% 36,78% 34,47% 41,52% 35,44% 31,12% 44,98% 26,13%
Soliditet 61,06% 66,97% 74,89% 63,72% 64,12% 65,71% 49,78% 61,68% 68,69% 69,23%
Kassalikviditet 160,56% 250,00% 344,94% 262,96% 258,06% 285,32% 198,25% 258,43% 204,55% 288,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...