Visa allt om Avonova Apladalen Företagshälsa AB
Visa allt om Avonova Apladalen Företagshälsa AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 1 504 1 548 1 988 1 982 2 903 3 291 3 632 3 823 3 562
Övrig omsättning - 3 8 49 68 34 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 145 518 206 188 37 -252 -250 103 -113
Resultat efter finansnetto 0 154 -111 207 191 37 -249 -238 111 -85
Årets resultat 0 7 -328 -2 99 29 227 -238 102 -85
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 12 22 32 32 45 61 82 43 68
Omsättningstillgångar 706 842 357 1 108 1 333 1 468 1 849 1 705 2 072 1 896
Tillgångar 708 854 378 1 140 1 365 1 513 1 910 1 787 2 115 1 964
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 127 127 -179 124 406 307 277 50 208 106
Obeskattade reserver 0 0 151 25 77 20 24 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 581 727 406 991 881 1 186 1 608 1 737 1 907 1 858
Skulder och eget kapital 708 854 378 1 140 1 365 1 513 1 910 1 787 2 115 1 964
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 105 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 151 366 384 631 695 948 1 348 857 905
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 71 148 148 185 293 421 582 360 380
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 280 0 0 0 0 0
Omsättning 0 1 507 1 556 2 037 2 050 2 937 3 291 3 632 3 823 3 562
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 2 3 3 4 4 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 504 1 548 994 661 968 823 908 1 274 891
Personalkostnader per anställd (tkr) - 230 525 274 291 337 353 532 410 332
Rörelseresultat, EBITDA 0 155 528 216 201 53 -231 -228 128 -75
Nettoomsättningförändring -100,00% -2,84% -22,13% 0,30% -31,73% -11,79% -9,39% -5,00% 7,33% -%
Du Pont-modellen -% 18,15% 137,04% 18,07% 14,07% 2,45% -13,04% -13,32% 5,25% -4,33%
Vinstmarginal -% 10,31% 33,46% 10,36% 9,69% 1,27% -7,57% -6,55% 2,90% -2,39%
Bruttovinstmarginal -% 57,18% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 7,65% -3,17% 5,89% 22,81% 9,71% 7,32% -0,88% 4,32% 1,07%
Soliditet 17,94% 14,87% -16,20% 12,49% 33,90% 21,27% 15,43% 2,80% 9,83% 5,40%
Kassalikviditet 121,51% 115,82% 87,93% 111,81% 151,31% 123,78% 111,94% 93,67% 104,56% 98,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...