Visa allt om DaNiclas Mat AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 142 901 864 2 719 2 658 2 393 2 271 2 204 2 109 2 038
Övrig omsättning - - 18 395 422 391 406 421 303 210
Rörelseresultat (EBIT) 109 6 -149 46 82 29 20 -35 -35 -107
Resultat efter finansnetto 105 4 -151 14 52 5 14 -39 -42 -82
Årets resultat 82 3 -151 9 37 3 10 -39 -42 -82
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 12 12 12 12 5 7 8 8 11
Omsättningstillgångar 290 128 182 466 494 485 449 430 444 442
Tillgångar 302 141 194 479 506 491 455 438 453 452
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 188 106 103 254 245 208 205 195 233 275
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 8 57 56 23 23 23 23 0 0
Kortfristiga skulder 114 26 34 168 238 259 227 220 219 177
Skulder och eget kapital 302 141 194 479 506 491 455 438 453 452
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 319 319 420 405 360 360 330 360 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 2 407 399 372 360 351 223 87
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 141 141 166 289 259 256 232 26 26 26
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 142 901 882 3 114 3 080 2 784 2 677 2 625 2 412 2 248
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 571 451 432 680 665 598 568 551 527 679
Personalkostnader per anställd (tkr) 261 227 294 276 255 247 231 238 199 202
Rörelseresultat, EBITDA 109 6 -149 46 87 30 22 -35 -33 -107
Nettoomsättningförändring 26,75% 4,28% -68,22% 2,29% 11,07% 5,37% 3,04% 4,50% 3,48% -%
Du Pont-modellen 36,09% 4,26% -76,80% 9,60% 16,21% 5,91% 4,40% -7,76% -7,51% -17,48%
Vinstmarginal 9,54% 0,67% -17,25% 1,69% 3,09% 1,21% 0,88% -1,54% -1,61% -3,88%
Bruttovinstmarginal 59,98% 55,60% 53,70% 38,07% 37,43% 37,61% 36,33% 34,12% 33,19% 25,42%
Rörelsekapital/omsättning 15,41% 11,32% 17,13% 10,96% 9,63% 9,44% 9,78% 9,53% 10,67% 13,00%
Soliditet 62,25% 75,18% 53,09% 53,03% 48,42% 42,36% 45,05% 44,52% 51,43% 60,84%
Kassalikviditet 237,72% 419,23% 473,53% 251,79% 188,24% 161,39% 174,01% 157,27% 166,21% 210,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...