Visa allt om DaNiclas Mat AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 901 864 2 719 2 658 2 393 2 271 2 204 2 109 2 038 1 886
Övrig omsättning - 18 395 422 391 406 421 303 210 210
Rörelseresultat (EBIT) 6 -149 46 82 29 20 -35 -35 -107 -116
Resultat efter finansnetto 4 -151 14 52 5 14 -39 -42 -82 -96
Årets resultat 3 -151 9 37 3 10 -39 -42 -82 -51
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 12 12 12 5 7 8 8 11 11
Omsättningstillgångar 128 182 466 494 485 449 430 444 442 530
Tillgångar 141 194 479 506 491 455 438 453 452 540
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 106 103 254 245 208 205 195 233 275 357
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 57 56 23 23 23 23 0 0 14
Kortfristiga skulder 26 34 168 238 259 227 220 219 177 169
Skulder och eget kapital 141 194 479 506 491 455 438 453 452 540
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 319 420 405 360 360 330 360 360 360 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 2 407 399 372 360 351 223 87 90
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 141 166 289 259 256 232 26 26 26 26
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 901 882 3 114 3 080 2 784 2 677 2 625 2 412 2 248 2 096
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 451 432 680 665 598 568 551 527 679 629
Personalkostnader per anställd (tkr) 227 294 276 255 247 231 238 199 202 187
Rörelseresultat, EBITDA 6 -149 46 87 30 22 -35 -33 -107 -111
Nettoomsättningförändring 4,28% -68,22% 2,29% 11,07% 5,37% 3,04% 4,50% 3,48% 8,06% -%
Du Pont-modellen 4,26% -76,80% 9,60% 16,21% 5,91% 4,40% -7,76% -7,51% -17,48% -17,22%
Vinstmarginal 0,67% -17,25% 1,69% 3,09% 1,21% 0,88% -1,54% -1,61% -3,88% -4,93%
Bruttovinstmarginal 55,60% 53,70% 38,07% 37,43% 37,61% 36,33% 34,12% 33,19% 25,42% 24,66%
Rörelsekapital/omsättning 11,32% 17,13% 10,96% 9,63% 9,44% 9,78% 9,53% 10,67% 13,00% 19,14%
Soliditet 75,18% 53,09% 53,03% 48,42% 42,36% 45,05% 44,52% 51,43% 60,84% 66,11%
Kassalikviditet 419,23% 473,53% 251,79% 188,24% 161,39% 174,01% 157,27% 166,21% 210,73% 276,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...