Visa allt om Mark Grund Bygg i Småland AB
Visa allt om Mark Grund Bygg i Småland AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Nettoomsättning 53 227 32 410 37 598 48 080 43 136 70 450 51 728 34 915 39 976 21 162
Övrig omsättning 196 115 45 48 36 48 55 192 105 76
Rörelseresultat (EBIT) 2 048 621 -805 -3 074 195 3 881 1 973 1 828 1 089 390
Resultat efter finansnetto 1 509 17 -1 126 -3 273 -19 3 802 1 843 1 629 1 168 229
Årets resultat 1 509 17 -1 126 -2 617 121 2 875 1 385 1 121 653 121
Balansräkningar (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 478 2 658 2 918 3 444 3 935 4 086 3 905 3 936 3 142 3 185
Omsättningstillgångar 20 390 16 103 10 005 6 919 15 218 19 426 13 479 12 578 10 103 7 027
Tillgångar 22 868 18 761 12 923 10 363 19 153 23 512 17 384 16 514 13 245 10 212
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 804 1 295 1 278 2 404 5 021 6 901 4 026 2 706 1 915 1 261
Obeskattade reserver 0 0 0 0 656 875 1 102 1 221 1 172 914
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 004 1 068 1 131 1 195 1 259 1 322 1 386 1 449 1 547 1 660
Kortfristiga skulder 19 060 16 398 10 513 6 764 12 217 14 414 10 870 11 137 8 612 6 376
Skulder och eget kapital 22 868 18 761 12 923 10 363 19 153 23 512 17 384 16 514 13 245 10 212
Löner & utdelning (tkr)
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
Löner till styrelse & VD 1 759 1 177 1 171 551 578 698 668 358 377 356
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 11 705 9 910 7 934 9 816 11 362 11 147 9 049 8 968 6 709 5 085
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 4 592 3 780 3 075 3 844 4 450 4 805 5 011 3 734 3 279 2 291
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 2 001 0 65 330 0
Omsättning 53 423 32 525 37 643 48 128 43 172 70 498 51 783 35 107 40 081 21 238
Nyckeltal
Antal anställda 39 36 28 30 43 41 37 37 27 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 365 900 1 343 1 603 1 003 1 718 1 398 944 1 481 920
Personalkostnader per anställd (tkr) 476 424 440 482 388 412 410 351 392 344
Rörelseresultat, EBITDA 2 415 1 019 -360 -2 551 796 4 426 2 511 2 238 1 499 800
Nettoomsättningförändring 64,23% -13,80% -21,80% 11,46% -38,77% 36,19% 48,15% -12,66% 88,90% -%
Du Pont-modellen 9,04% 3,31% -6,22% -29,65% 1,14% 16,68% 11,52% 11,38% 9,86% 3,89%
Vinstmarginal 3,88% 1,92% -2,14% -6,39% 0,51% 5,57% 3,87% 5,38% 3,27% 1,88%
Bruttovinstmarginal 27,84% 44,56% 39,71% 51,81% 37,83% 38,97% 45,76% 34,86% 40,74% 39,57%
Rörelsekapital/omsättning 2,50% -0,91% -1,35% 0,32% 6,96% 7,11% 5,04% 4,13% 3,73% 3,08%
Soliditet 12,26% 6,90% 9,89% 23,20% 28,68% 32,03% 27,72% 21,71% 20,83% 18,79%
Kassalikviditet 83,03% 77,55% 82,74% 95,76% 121,57% 132,43% 120,52% 109,42% 114,49% 106,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...