Visa allt om Innovest Aktiebolag
Visa allt om Innovest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 1 297 3 441
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 -4 -2 -1 -8 -91 -182
Resultat efter finansnetto 0 0 0 -1 -4 -3 -2 -9 -233 -192
Årets resultat 0 0 0 5 -5 -3 -2 -9 -233 -192
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 170 148 148 125 100 70 46 11 0 66
Omsättningstillgångar 15 15 15 16 17 17 18 17 17 1 371
Tillgångar 185 163 163 141 118 87 64 27 17 1 438
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -5 208 -5 208 -5 208 -5 208 -5 213 -5 209 -5 205 -5 204 -5 195 -4 961
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 393 5 371 5 371 5 349 5 324 5 289 5 264 5 217 5 202 937
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 6 6 6 14 10 5 462
Skulder och eget kapital 185 163 163 141 118 87 64 27 17 1 438
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 0 - 0 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 1 297 3 441
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 -4 -2 -1 -8 -91 -182
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -62,31% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -1 247,06% -9,46%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -16,35% -3,95%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -5,71% -4,77%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 0,54% -118,89%
Soliditet -2 815,14% -3 195,09% -3 195,09% -3 693,62% -4 417,80% -5 987,36% -8 132,81% -19 274,07% -30 558,82% -344,99%
Kassalikviditet -% -% -% -% 283,33% 283,33% 300,00% 121,43% 170,00% 0,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...