Visa allt om Rådasjön AB
Visa allt om Rådasjön AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 617 709 686 765 0 211 23 180 180 740
Övrig omsättning 2 202 10 - - 751 599 391 175 138 200
Rörelseresultat (EBIT) 2 364 192 234 280 171 -345 -138 -241 -4 -36
Resultat efter finansnetto 22 144 762 13 43 -93 -231 144 -313 201 -114
Årets resultat 21 212 743 236 339 367 515 921 609 139 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 998 6 904 7 241 7 400 7 542 7 453 7 000 4 834 3 721 3 642
Omsättningstillgångar 2 542 664 821 1 126 1 555 1 957 1 420 1 409 969 1 334
Tillgångar 22 539 7 568 8 062 8 526 9 097 9 410 8 420 6 243 4 690 4 976
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 550 888 646 860 1 021 1 154 1 139 818 808 1 023
Obeskattade reserver 561 0 0 29 46 588 682 566 527 392
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 6 069 6 599 6 632 7 000 5 780 4 970 3 720 2 730 2 790
Kortfristiga skulder 428 611 818 1 005 1 030 1 889 1 629 1 139 624 771
Skulder och eget kapital 22 539 7 568 8 062 8 526 9 097 9 410 8 420 6 243 4 690 4 976
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 198
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 13 82 0 3 0 0 56 0 0 24
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 9 0 0 0 1 9 0 0 166
Utdelning till aktieägare 0 0 0 300 350 500 500 600 600 800
Omsättning 2 819 719 686 765 751 810 414 355 318 940
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 617 709 - 765 - - 23 - 180 740
Personalkostnader per anställd (tkr) 14 91 - 5 - - 65 - - 394
Rörelseresultat, EBITDA 2 377 330 384 447 349 -170 38 -65 153 182
Nettoomsättningförändring -12,98% 3,35% -10,33% -% -100,00% 817,39% -87,22% 0,00% -75,68% -%
Du Pont-modellen 98,86% 13,00% 3,42% 3,91% -% -0,50% 4,16% -0,86% 7,72% 0,50%
Vinstmarginal 3 611,35% 138,79% 40,23% 43,53% -% -22,27% 1 521,74% -30,00% 201,11% 3,38%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 342,63% 7,48% 0,44% 15,82% -% 32,23% -908,70% 150,00% 191,67% 76,08%
Soliditet 97,55% 11,73% 8,01% 10,34% 11,60% 16,87% 19,50% 19,63% 25,32% 26,23%
Kassalikviditet 593,93% 108,67% 100,37% 112,04% 150,97% 103,60% 87,17% 123,71% 155,29% 173,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...