Visa allt om Magnusson på Branta AB
Visa allt om Magnusson på Branta AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 618 2 052 1 437 955 80 734 571 106 298 242
Övrig omsättning 15 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 552 455 -18 10 -103 154 74 -77 15 -165
Resultat efter finansnetto 547 448 -30 4 -133 153 75 -77 15 -184
Årets resultat 321 436 -30 4 -133 153 75 -77 15 -184
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 196 111 160 149 35 48 2 3 8 23
Omsättningstillgångar 1 399 1 068 444 579 71 348 245 113 119 155
Tillgångar 1 595 1 179 604 727 106 396 247 117 128 177
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 531 310 -126 -97 -101 32 -120 -195 -117 -132
Obeskattade reserver 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 111 181 251 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 928 758 549 573 207 364 367 312 245 310
Skulder och eget kapital 1 595 1 179 604 727 106 396 247 117 128 177
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 633 2 052 1 437 955 80 734 571 106 298 242
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 607 504 31 33 -91 167 76 -72 30 -62
Nettoomsättningförändring 27,58% 42,80% 50,47% 1 093,75% -89,10% 28,55% 438,68% -64,43% 23,14% -%
Du Pont-modellen 34,61% 38,68% -2,98% 1,38% -92,45% 38,89% 29,96% -65,81% 11,72% -92,66%
Vinstmarginal 21,08% 22,22% -1,25% 1,05% -122,50% 20,98% 12,96% -72,64% 5,03% -67,77%
Bruttovinstmarginal 36,52% 35,28% 21,36% 20,63% 23,75% 71,93% 59,89% 69,81% 70,47% 56,61%
Rörelsekapital/omsättning 17,99% 15,11% -7,31% 0,63% -170,00% -2,18% -21,37% -187,74% -42,28% -64,05%
Soliditet 39,94% 26,29% -20,86% -13,34% -95,28% 8,08% -48,58% -166,67% -91,41% -74,58%
Kassalikviditet 146,88% 125,46% 80,87% 101,05% 34,30% 89,56% 59,95% 28,21% 38,37% 41,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...