Visa allt om Expert Radio TV i Strängnäs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 16 6 128 9 624 8 895 10 154 9 843 9 861
Övrig omsättning 13 - 178 37 7 - - - 32 -
Rörelseresultat (EBIT) 8 -27 173 20 -825 -265 -318 -279 -348 -341
Resultat efter finansnetto -42 -3 173 16 -853 -298 -332 364 478 1 350
Årets resultat -42 -3 177 12 -853 -298 -332 364 522 1 350
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 4 9 13 18 56 281 515 708 1 470
Omsättningstillgångar 77 126 1 318 1 081 967 3 143 2 886 3 499 3 876 2 448
Tillgångar 77 131 1 327 1 095 985 3 199 3 167 4 014 4 583 3 917
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 77 119 1 262 835 545 1 518 1 936 2 410 2 446 1 978
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 174 113 0 0 468 168
Kortfristiga skulder 0 12 65 260 266 1 569 1 231 1 605 1 670 1 771
Skulder och eget kapital 77 131 1 327 1 095 985 3 199 3 167 4 014 4 583 3 917
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 271 240 179 353 173 231
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 268 575 515 490 466 476
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 181 205 186 263 230 255
Utdelning till aktieägare 0 0 1 140 150 0 120 120 142 400 200
Omsättning 13 0 178 53 6 135 9 624 8 895 10 154 9 875 9 861
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 3 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 2 043 2 406 2 224 2 539 2 461 2 465
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 248 262 232 282 229 249
Rörelseresultat, EBITDA 12 -23 177 24 -796 -40 -87 -38 -111 -140
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -99,74% -36,33% 8,20% -12,40% 3,16% -0,18% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 1,83% -83,55% -8,16% -9,31% 9,79% 11,22% 35,74%
Vinstmarginal -% -% -% 125,00% -13,43% -2,71% -3,32% 3,87% 5,22% 14,20%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 12,76% 20,72% 21,09% 20,06% 19,17% 19,12%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 5 131,25% 11,44% 16,35% 18,61% 18,65% 22,41% 6,87%
Soliditet 100,00% 90,84% 95,10% 76,26% 55,33% 47,45% 61,13% 60,04% 53,37% 50,50%
Kassalikviditet -% 1 050,00% 2 027,69% 415,77% 363,53% 110,13% 141,02% 127,48% 141,08% 56,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...