allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Hexagon Aktiebolag

ORG.NR: 556190-4771
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 27 971 000 24 632 203 21 524 955  
  Övrig omsättning (TKR) 890 463 496 890 355 250  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 6 029 231 5 091 945 4 365 764  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 5 785 709 4 776 341 4 065 441  
  Årets resultat (TKR) 4 641 616 3 815 437 3 288 498  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 54 580 116 50 734 411 37 919 606  
  Omsättningstillgångar (TKR) 13 717 167 13 250 705 10 571 564  
  Tillgångar (TKR) 68 297 283 63 985 116 48 491 170  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 37 698 086 32 488 508 25 215 656  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 107 080 0  
  Avsättningar (TKR) 1 670 651 9 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 20 249 063 19 684 910 11 485 823  
  Kortfristiga skulder (TKR) 8 679 483 11 704 617 11 789 690  
  Skulder och eget kapital (TKR) 68 297 283 63 985 116 48 491 170  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 51 461 205 707 213 504  
  Varav tantiem till styrelse & VD 13 784 52 601 54 926  
  Löner till övriga anställda 141 518 7 328 419 6 264 270  
  Varav resultatlön till övriga anställda 0 554 187 69 987  
  Sociala kostnader 1 376 587 1 151 582 1 064 864  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 16 891 14 865 10 520  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 656 1 657 2 046  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 93 584 717  
  Nettoomsättningförändring 13,55 % 14,44 % 5,39 %  
  Vinstmarginal 21,76 % 20,83 % 20,50 %  
  Bruttovinstmarginal 59,86 % 57,75 % 55,48 %  
  Soliditet 55,20 % 50,78 % 52,00 %  
  Kassalikviditet 114,11 % 80,80 % 61,90 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 114 869 157 802 99 222  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -179 195 13 150 -52 269  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 27 154 973 1 889 872 2 324 628  
  Årets resultat (TKR) 27 154 973 1 831 635 2 057 083  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 70 410 868 43 586 338 34 958 895  
  Omsättningstillgångar (TKR) 2 271 644 2 221 445 1 551 228  
  Tillgångar (TKR) 72 682 512 45 807 782 36 510 123  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 44 160 142 17 707 684 15 566 325  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 2 757 0 30 121  
  Långfristiga skulder (TKR) 16 311 363 14 696 288 8 067 096  
  Kortfristiga skulder (TKR) 12 208 251 13 403 811 12 846 581  
  Skulder och eget kapital (TKR) 72 682 512 45 807 782 36 510 123  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 46 866 44 148 44 296  
  Varav tantiem till styrelse & VD 13 784 14 090 12 403  
  Löner till övriga anställda 12 865 13 150 10 631  
  Varav resultatlön till övriga anställda 919 939 886  
  Sociala kostnader 25 731 15 968 20 376  
  Utdelning till aktieägare 1 423 867 1 174 933 974 935  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 14 13 12  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 8 205 12 139 8 269  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 6 104 5 636 6 275  
  Nettoomsättningförändring -27,21 % 59,04 % 5,56 %  
  Vinstmarginal 24 821,55 % 2 003,58 % 3 251,78 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 60,76 % 38,66 % 42,64 %  
  Kassalikviditet 18,61 % 16,57 % 12,08 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 2 juli 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X