Visa allt om Sajaco-Brandahl Aktiebolag
Visa allt om Sajaco-Brandahl Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 54 660 52 916 60 959 59 019 62 982 64 944 50 335 47 554 54 362 50 337
Övrig omsättning 206 608 612 724 548 340 204 483 273 718
Rörelseresultat (EBIT) 318 154 1 287 937 2 300 3 649 1 660 798 2 665 3 072
Resultat efter finansnetto 1 051 965 1 845 1 368 2 433 3 815 1 910 719 2 701 3 595
Årets resultat 924 730 1 309 773 1 644 1 789 1 836 735 1 825 2 489
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 649 4 663 739 888 960 1 137 964 885 895 944
Omsättningstillgångar 27 112 23 544 31 718 28 424 24 399 24 154 21 884 21 124 20 078 18 900
Tillgångar 31 761 28 207 32 457 29 312 25 359 25 291 22 848 22 009 20 973 19 844
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 016 18 092 17 362 16 053 15 780 15 136 13 347 11 510 11 775 10 950
Obeskattade reserver 1 700 1 700 1 700 1 400 1 100 1 100 0 640 1 190 1 220
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 754 3 928 3 347 3 347 2 965 3 249 3 078 2 954 2 595 2 280
Kortfristiga skulder 6 292 4 488 10 048 8 512 5 514 5 806 6 423 6 905 5 413 5 394
Skulder och eget kapital 31 761 28 207 32 457 29 312 25 359 25 291 22 848 22 009 20 973 19 844
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 514 413 396 383 373
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 5 962 6 171 6 801 6 921 6 217 5 254 4 318 4 196 3 780 3 874
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 2 368 2 242 2 396 2 276 2 142 1 905 1 674 1 730 1 675 1 659
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 500 1 000 0 0 1 001 1 001
Omsättning 54 866 53 524 61 571 59 743 63 530 65 284 50 539 48 037 54 635 51 055
Nyckeltal
Antal anställda 21 19 25 25 23 21 18 16 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 603 2 785 2 438 2 361 2 738 3 093 2 796 2 972 3 883 3 596
Personalkostnader per anställd (tkr) 404 453 382 376 371 372 364 403 431 406
Rörelseresultat, EBITDA 369 249 1 436 1 114 2 480 3 836 1 862 961 2 825 3 212
Nettoomsättningförändring 3,30% -13,19% 3,29% -6,29% -3,02% 29,02% 5,85% -12,52% 8,00% -%
Du Pont-modellen 4,28% 4,72% 6,87% 5,80% 11,01% 16,69% 9,65% 5,85% 15,33% 19,82%
Vinstmarginal 2,49% 2,52% 3,66% 2,88% 4,43% 6,50% 4,38% 2,71% 5,92% 7,82%
Bruttovinstmarginal 31,55% 33,36% 33,89% 33,60% 32,67% 32,52% 32,44% 32,06% 30,62% 30,61%
Rörelsekapital/omsättning 38,09% 36,01% 35,55% 33,74% 29,98% 28,25% 30,72% 29,90% 26,98% 26,83%
Soliditet 64,05% 68,84% 57,58% 58,29% 65,42% 63,05% 58,42% 54,39% 60,23% 59,61%
Kassalikviditet 205,45% 254,37% 197,18% 204,50% 249,26% 263,71% 228,23% 187,62% 213,10% 222,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...