Visa allt om Siljebygg Aktiebolag
Visa allt om Siljebygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 8 250 7 524 7 128 8 203 8 267 7 390 6 456 4 560 4 071 4 589
Övrig omsättning 105 24 - - - - - 13 - -
Rörelseresultat (EBIT) 347 -421 -359 -103 590 345 59 315 346 -54
Resultat efter finansnetto 329 -437 -375 -123 562 312 18 267 288 -108
Årets resultat 329 -437 -230 46 301 176 5 148 173 -51
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 520 554 588 581 608 638 671 730 778 813
Omsättningstillgångar 1 592 1 082 1 360 1 760 2 067 1 602 1 266 1 080 933 982
Tillgångar 2 111 1 636 1 948 2 341 2 674 2 240 1 937 1 809 1 711 1 795
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 541 212 650 880 935 679 503 498 455 282
Obeskattade reserver 0 0 0 145 335 190 120 120 60 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 394 408 285 293 339 389 449 511 557 779
Kortfristiga skulder 1 177 1 016 1 014 1 023 1 065 982 865 680 640 734
Skulder och eget kapital 2 111 1 636 1 948 2 341 2 674 2 240 1 937 1 809 1 711 1 795
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 575 505 543 678
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 731 3 154 3 015 3 158 2 978 2 534 1 613 1 024 721 817
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 220 1 030 1 083 1 109 937 905 733 523 504 570
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 101 45 0 0 105 0
Omsättning 8 355 7 548 7 128 8 203 8 267 7 390 6 456 4 573 4 071 4 589
Nyckeltal
Antal anställda 10 11 11 11 11 10 8 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 825 684 648 746 752 739 807 651 679 765
Personalkostnader per anställd (tkr) 406 390 393 410 380 365 395 302 301 369
Rörelseresultat, EBITDA 381 -387 -329 -76 620 378 92 357 392 -17
Nettoomsättningförändring 9,65% 5,56% -13,10% -0,77% 11,87% 14,47% 41,58% 12,01% -11,29% -%
Du Pont-modellen 16,44% -25,73% -18,43% -4,36% 22,14% 15,40% 3,05% 17,47% 20,22% -3,01%
Vinstmarginal 4,21% -5,60% -5,04% -1,24% 7,16% 4,67% 0,91% 6,93% 8,50% -1,18%
Bruttovinstmarginal 76,72% 76,63% 78,17% 74,98% 80,91% 73,82% 67,47% 74,80% 73,05% 70,63%
Rörelsekapital/omsättning 5,03% 0,88% 4,85% 8,98% 12,12% 8,39% 6,21% 8,77% 7,20% 5,40%
Soliditet 25,63% 12,96% 33,37% 42,16% 44,20% 36,56% 30,53% 32,31% 29,12% 15,71%
Kassalikviditet 132,03% 89,17% 114,10% 157,67% 153,99% 127,60% 116,88% 85,44% 136,41% 120,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...