Visa allt om Siljebygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 7 524 7 128 8 203 8 267 7 390 6 456 4 560 4 071 4 589 4 097
Övrig omsättning 24 - - - - - 13 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -421 -359 -103 590 345 59 315 346 -54 193
Resultat efter finansnetto -437 -375 -123 562 312 18 267 288 -108 150
Årets resultat -437 -230 46 301 176 5 148 173 -51 81
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 554 588 581 608 638 671 730 778 813 668
Omsättningstillgångar 1 082 1 360 1 760 2 067 1 602 1 266 1 080 933 982 728
Tillgångar 1 636 1 948 2 341 2 674 2 240 1 937 1 809 1 711 1 795 1 396
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 212 650 880 935 679 503 498 455 282 333
Obeskattade reserver 0 0 145 335 190 120 120 60 0 57
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 408 285 293 339 389 449 511 557 779 517
Kortfristiga skulder 1 016 1 014 1 023 1 065 982 865 680 640 734 489
Skulder och eget kapital 1 636 1 948 2 341 2 674 2 240 1 937 1 809 1 711 1 795 1 396
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 575 505 543 678 710
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 154 3 015 3 158 2 978 2 534 1 613 1 024 721 817 592
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 030 1 083 1 109 937 905 733 523 504 570 418
Utdelning till aktieägare 0 0 0 101 45 0 0 105 0 0
Omsättning 7 548 7 128 8 203 8 267 7 390 6 456 4 573 4 071 4 589 4 097
Nyckeltal
Antal anställda 11 11 11 11 10 8 7 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 684 648 746 752 739 807 651 679 765 683
Personalkostnader per anställd (tkr) 390 393 410 380 365 395 302 301 369 308
Rörelseresultat, EBITDA -387 -329 -76 620 378 92 357 392 -17 218
Nettoomsättningförändring 5,56% -13,10% -0,77% 11,87% 14,47% 41,58% 12,01% -11,29% 12,01% -%
Du Pont-modellen -25,73% -18,43% -4,36% 22,14% 15,40% 3,05% 17,47% 20,22% -3,01% 13,83%
Vinstmarginal -5,60% -5,04% -1,24% 7,16% 4,67% 0,91% 6,93% 8,50% -1,18% 4,71%
Bruttovinstmarginal 76,63% 78,17% 74,98% 80,91% 73,82% 67,47% 74,80% 73,05% 70,63% 73,66%
Rörelsekapital/omsättning 0,88% 4,85% 8,98% 12,12% 8,39% 6,21% 8,77% 7,20% 5,40% 5,83%
Soliditet 12,96% 33,37% 42,16% 44,20% 36,56% 30,53% 32,31% 29,12% 15,71% 26,79%
Kassalikviditet 89,17% 114,10% 157,67% 153,99% 127,60% 116,88% 85,44% 136,41% 120,84% 81,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...