Visa allt om Ronny Johanssons Transporter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 7 429 6 577 7 607 8 473 7 170 5 758 5 316 2 352 571 158
Övrig omsättning 63 498 43 - 115 43 287 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 117 187 272 868 257 299 407 141 431 94
Resultat efter finansnetto -15 84 157 717 146 247 267 103 431 94
Årets resultat 121 63 114 152 107 117 90 416 431 94
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 581 5 661 4 337 3 764 4 320 4 430 3 434 2 656 16 0
Omsättningstillgångar 898 1 090 1 475 1 701 1 340 1 379 737 724 52 22
Tillgångar 5 479 6 750 5 813 5 466 5 660 5 809 4 171 3 380 68 22
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 774 752 839 726 574 499 382 292 -124 -554
Obeskattade reserver 600 773 773 773 264 264 178 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 325 3 713 2 504 2 169 3 080 3 044 2 174 2 211 167 560
Kortfristiga skulder 1 780 1 511 1 697 1 798 1 742 2 002 1 438 877 25 17
Skulder och eget kapital 5 479 6 750 5 813 5 466 5 660 5 809 4 171 3 380 68 22
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - 0 458 420 420 491 140 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 826 1 713 1 657 995 779 478 490 172 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 608 622 606 614 505 435 486 138 0 0
Utdelning till aktieägare 0 100 150 0 0 32 31 0 0 0
Omsättning 7 492 7 075 7 650 8 473 7 285 5 801 5 603 2 352 571 158
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 4 4 3 3 3 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 486 1 315 1 521 2 118 1 793 1 919 1 772 784 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 500 480 474 548 440 454 500 160 - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 185 1 011 1 160 1 624 992 1 009 917 519 435 94
Nettoomsättningförändring 12,95% -13,54% -10,22% 18,17% 24,52% 8,31% 126,02% 311,91% 261,39% -%
Du Pont-modellen 2,15% 2,79% 4,73% 16,03% 4,56% 5,15% 9,76% 4,17% 633,82% 427,27%
Vinstmarginal 1,59% 2,86% 3,62% 10,34% 3,60% 5,19% 7,66% 5,99% 75,48% 59,49%
Bruttovinstmarginal 61,50% 57,87% 59,13% 55,23% 54,03% 53,06% 51,05% 60,67% 88,09% 97,47%
Rörelsekapital/omsättning -11,87% -6,40% -2,92% -1,14% -5,61% -10,82% -13,19% -6,51% 4,73% 3,16%
Soliditet 22,67% 20,07% 24,23% 23,70% 13,58% 11,94% 12,23% 8,64% -182,35% -2 518,18%
Kassalikviditet 50,45% 72,14% 86,92% 94,61% 76,92% 68,88% 51,25% 82,55% 208,00% 129,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...