Visa allt om Stenströms Cykel AB
Visa allt om Stenströms Cykel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 682 8 812 8 697 8 570 8 150 7 728 7 652 7 693 5 902 10 336
Övrig omsättning 3 11 8 90 - - - - 2 16
Rörelseresultat (EBIT) 255 204 126 273 245 140 162 270 240 -228
Resultat efter finansnetto 188 139 66 226 197 113 136 224 213 276
Årets resultat 136 106 96 122 146 79 135 117 156 508
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 0 0 17 34 51 68 3 8 21
Omsättningstillgångar 5 717 5 312 5 408 5 533 5 184 4 752 4 719 4 777 4 497 3 995
Tillgångar 5 753 5 312 5 408 5 550 5 218 4 803 4 788 4 780 4 505 4 016
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 376 1 340 1 334 1 338 1 356 1 330 1 370 1 325 1 298 1 231
Obeskattade reserver 9 0 0 60 4 8 7 58 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 776 450 106 80 76 784 303 664 736 87
Kortfristiga skulder 3 592 3 522 3 968 4 072 3 782 2 681 3 107 2 732 2 472 2 698
Skulder och eget kapital 5 753 5 312 5 408 5 550 5 218 4 803 4 788 4 780 4 505 4 016
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 796 816 789 682 618 750
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 68 68 - - 0
Löner till övriga anställda 1 463 1 479 1 460 1 368 423 384 369 368 351 523
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 730 699 697 678 658 653 651 591 540 867
Utdelning till aktieägare 0 100 100 100 140 120 120 90 90 89
Omsättning 8 685 8 823 8 705 8 660 8 150 7 728 7 652 7 693 5 904 10 352
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 171 2 203 2 174 2 143 2 038 1 932 1 913 1 923 1 476 2 584
Personalkostnader per anställd (tkr) 553 550 546 516 473 467 457 414 379 536
Rörelseresultat, EBITDA 258 204 143 290 262 157 182 275 253 -167
Nettoomsättningförändring -1,48% 1,32% 1,48% 5,15% 5,46% 0,99% -0,53% 30,35% -42,90% -%
Du Pont-modellen 4,43% 3,84% 2,33% 4,92% 4,70% 2,91% 3,38% 5,69% 5,35% 7,84%
Vinstmarginal 2,94% 2,32% 1,45% 3,19% 3,01% 1,81% 2,12% 3,54% 4,08% 3,05%
Bruttovinstmarginal 39,06% 38,74% 38,27% 37,75% 37,71% 39,09% 37,87% 39,18% 44,93% 34,20%
Rörelsekapital/omsättning 24,48% 20,31% 16,56% 17,05% 17,20% 26,80% 21,07% 26,58% 34,31% 12,55%
Soliditet 24,04% 25,23% 24,67% 24,90% 26,04% 27,81% 28,72% 28,59% 28,81% 30,65%
Kassalikviditet 4,34% 5,88% 10,99% 10,98% 12,93% 6,23% 4,63% 5,49% 9,14% 20,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...