Visa allt om Helmershus Trä Aktiebolag
Visa allt om Helmershus Trä Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 853 933 989 561 1 273 1 602 1 464 1 412 1 358 1 604
Övrig omsättning 43 66 171 213 678 116 481 427 518 928
Rörelseresultat (EBIT) -118 -232 -154 -73 379 -49 148 -26 -130 1 328
Resultat efter finansnetto -110 -217 -132 328 376 -78 124 -3 -129 1 337
Årets resultat 16 81 102 539 88 2 3 148 3 160
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 788 925 1 214 1 524 1 840 2 352 2 932 2 133 2 744 3 223
Omsättningstillgångar 1 367 1 571 1 742 1 954 3 226 2 207 1 652 2 418 1 809 1 639
Tillgångar 2 155 2 496 2 956 3 478 5 066 4 560 4 584 4 551 4 553 4 862
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 490 1 673 1 792 2 090 2 251 2 163 2 161 2 158 2 010 2 307
Obeskattade reserver 642 772 1 094 1 356 1 628 1 373 1 455 1 335 1 547 1 681
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 723 723 723 723 723 723
Kortfristiga skulder 23 50 70 32 464 301 245 334 272 150
Skulder och eget kapital 2 155 2 496 2 956 3 478 5 066 4 560 4 584 4 551 4 553 4 862
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 596 652 660 608 504
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 620 39 20 0 87 66
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 194 207 216 218 216 159
Utdelning till aktieägare 200 200 200 400 700 0 0 0 0 300
Omsättning 896 999 1 160 774 1 951 1 718 1 945 1 839 1 876 2 532
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 - 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 424 534 488 471 453 535
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 271 281 296 293 304 243
Rörelseresultat, EBITDA 22 57 158 241 741 533 695 593 482 1 409
Nettoomsättningförändring -8,57% -5,66% 76,29% -55,93% -20,54% 9,43% 3,68% 3,98% -15,34% -%
Du Pont-modellen -5,06% -8,65% -4,43% 9,49% 8,17% -0,88% 3,51% 0,86% -1,89% 28,28%
Vinstmarginal -12,78% -23,15% -13,25% 58,82% 32,52% -2,50% 11,00% 2,76% -6,33% 85,72%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 157,56% 163,02% 169,06% 342,60% 216,97% 118,98% 96,11% 147,59% 113,18% 92,83%
Soliditet 92,38% 91,15% 89,49% 88,83% 68,12% 69,63% 70,54% 68,54% 68,61% 72,34%
Kassalikviditet 5 943,48% 3 142,00% 2 488,57% 6 106,25% 695,26% 733,22% 674,29% 723,95% 665,07% 1 092,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...