Visa allt om Power Consulting Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 92 39 80 39 131 837 750 452 472 491
Övrig omsättning 1 1 2 43 36 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 -34 -47 -36 -71 11 113 44 16 109
Resultat efter finansnetto 4 -35 -49 -41 -72 11 113 41 8 99
Årets resultat 4 -35 -39 -41 -72 7 87 41 8 99
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 20 18 49 123 186 241 112 118 125
Omsättningstillgångar 147 119 193 212 234 250 275 184 170 214
Tillgångar 156 139 211 261 357 436 516 296 289 339
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 113 109 143 192 233 305 349 263 221 214
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
Kortfristiga skulder 42 30 68 69 124 131 168 34 67 56
Skulder och eget kapital 156 139 211 261 357 436 516 296 289 339
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 182 144 43 208 26
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 62 45 14 63 9
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0
Omsättning 93 40 82 82 167 837 750 452 472 491
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 837 750 452 472 491
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 354 255 188 269 43
Rörelseresultat, EBITDA 18 -22 -16 6 -71 74 174 104 72 169
Nettoomsättningförändring 135,90% -51,25% 105,13% -70,23% -84,35% 11,60% 65,93% -4,24% -3,87% -%
Du Pont-modellen 3,85% -24,46% -22,27% -13,41% -19,61% 2,75% 22,09% 14,86% 5,54% 32,15%
Vinstmarginal 6,52% -87,18% -58,75% -89,74% -53,44% 1,43% 15,20% 9,73% 3,39% 22,20%
Bruttovinstmarginal 95,65% 35,90% -5,00% 51,28% 12,98% 79,81% 88,27% 82,30% 98,73% 76,78%
Rörelsekapital/omsättning 114,13% 228,21% 156,25% 366,67% 83,97% 14,22% 14,27% 33,19% 21,82% 32,18%
Soliditet 72,44% 78,42% 67,77% 73,56% 65,27% 69,95% 67,64% 88,85% 76,47% 63,13%
Kassalikviditet 123,81% 80,00% 119,12% 23,19% 62,90% 100,76% 85,71% 185,29% 47,76% 178,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...