Visa allt om Förvaltnings Aktiebolaget Erik Larsson
Visa allt om Förvaltnings Aktiebolaget Erik Larsson

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning 156 3 474 3 353 3 119 2 918 2 381 4 161 4 571 3 389 3 524
Övrig omsättning - 54 48 - - - 35 400 - 8
Rörelseresultat (EBIT) -567 -179 -52 -96 -1 123 -735 323 520 1 135 -26
Resultat efter finansnetto -581 -151 397 352 -912 -679 278 -56 1 077 101
Årets resultat -581 -151 397 352 -912 -324 232 23 775 75
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 724 3 197 3 624 3 663 4 155 4 647 5 319 5 999 5 716 5 149
Omsättningstillgångar 2 258 2 730 15 926 16 015 15 646 17 835 17 876 16 475 14 594 13 793
Tillgångar 6 982 5 927 19 550 19 678 19 801 22 482 23 195 22 474 20 310 18 941
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 750 5 331 5 482 5 086 4 733 5 645 5 969 7 237 7 984 7 209
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 355 393 487 487
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 128 197 260 14 326 14 839 16 466 16 164 13 929 11 328 10 931
Kortfristiga skulder 2 103 398 13 808 266 228 370 707 914 511 314
Skulder och eget kapital 6 982 5 927 19 550 19 678 19 801 22 482 23 195 22 474 20 310 18 941
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 318 1 227 1 201 1 255 1 042 1 108 1 035 645 803
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 227 292 289 313 264 283 341 211 267
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 1 500 770 0
Omsättning 156 3 528 3 401 3 119 2 918 2 381 4 196 4 971 3 389 3 532
Nyckeltal
Antal anställda - 6 5 4 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 579 671 780 730 794 1 387 1 524 1 130 1 175
Personalkostnader per anställd (tkr) - 259 304 374 392 437 467 462 285 357
Rörelseresultat, EBITDA -357 233 459 396 -587 -62 1 397 1 686 1 728 1 164
Nettoomsättningförändring -95,51% 3,61% 7,50% 6,89% 22,55% -42,78% -8,97% 34,88% -% -%
Du Pont-modellen -8,09% -2,18% 2,12% 1,79% -3,68% -2,93% 4,89% 3,65% 7,10% 1,49%
Vinstmarginal -362,18% -3,71% 12,35% 11,32% -24,98% -27,64% 27,28% 17,94% 42,55% 8,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 99,36% 67,13% 63,17% 504,94% 528,38% 733,52% 412,62% 340,43% 415,55% 382,49%
Soliditet 68,03% 89,94% 28,04% 25,85% 23,90% 25,11% 26,86% 33,46% 41,04% 39,91%
Kassalikviditet 107,37% 685,93% 115,34% 6 020,68% 6 862,28% 4 820,27% 2 528,43% 1 802,52% 2 855,97% 4 392,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...