Visa allt om TORU Byggmontage AB
Visa allt om TORU Byggmontage AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 29 226 28 442 19 894 26 345 26 128 13 222 10 757 10 416 11 862 8 547
Övrig omsättning 135 - 3 810 - - - - - 38 38
Rörelseresultat (EBIT) -2 097 938 249 1 655 3 513 727 558 951 2 287 671
Resultat efter finansnetto -2 094 950 280 1 736 3 510 736 590 961 2 333 679
Årets resultat -1 117 690 211 930 2 592 426 449 524 1 678 487
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 25 58 102 151 190 73
Omsättningstillgångar 5 223 6 543 12 873 10 623 19 236 6 628 4 479 3 953 3 643 2 231
Tillgångar 5 223 6 543 12 873 10 623 19 261 6 686 4 581 4 104 3 833 2 304
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 208 1 625 936 2 825 4 194 2 603 2 476 2 327 2 103 725
Obeskattade reserver 0 977 926 926 476 500 358 373 179 179
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 196 0 0 0 0 0 33 38 16 67
Kortfristiga skulder 4 819 3 941 11 011 6 873 14 590 3 583 1 713 1 366 1 534 1 332
Skulder och eget kapital 5 223 6 543 12 873 10 623 19 261 6 686 4 581 4 104 3 833 2 304
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 492 288 384 507 513 441
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 901 9 798 9 815 8 037 8 385 5 018 3 829 3 722 3 773 2 720
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 466 3 500 3 567 2 869 3 364 1 831 1 589 1 704 1 768 1 172
Utdelning till aktieägare 0 900 0 2 100 2 300 1 000 300 600 300 300
Omsättning 29 361 28 442 23 704 26 345 26 128 13 222 10 757 10 416 11 900 8 585
Nyckeltal
Antal anställda 25 25 25 23 23 17 15 15 16 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 169 1 138 796 1 145 1 136 778 717 694 741 712
Personalkostnader per anställd (tkr) 609 616 603 533 500 441 436 448 436 407
Rörelseresultat, EBITDA -2 097 938 249 1 677 3 546 771 607 1 002 2 315 692
Nettoomsättningförändring 2,76% 42,97% -24,49% 0,83% 97,61% 22,92% 3,27% -12,19% 38,79% -%
Du Pont-modellen -40,03% 14,53% 2,19% 16,33% 18,29% 11,01% 12,90% 23,51% 61,00% 29,60%
Vinstmarginal -7,15% 3,34% 1,42% 6,59% 13,48% 5,57% 5,49% 9,26% 19,71% 7,98%
Bruttovinstmarginal 52,45% 84,06% 61,17% 77,12% 23,26% 75,40% 74,50% 83,71% 86,85% 85,88%
Rörelsekapital/omsättning 1,38% 9,15% 9,36% 14,23% 17,78% 23,03% 25,71% 24,84% 17,78% 10,52%
Soliditet 3,98% 36,48% 12,88% 33,02% 23,60% 44,44% 59,81% 63,24% 58,23% 37,06%
Kassalikviditet 108,38% 136,56% 50,54% 103,68% 68,05% 184,98% 246,70% 261,49% 200,46% 109,76%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...