Visa allt om Johan Nordström Verktygsmaskiner Aktiebolag
Visa allt om Johan Nordström Verktygsmaskiner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 120 841 97 044 93 722 78 396 89 961 72 417 63 022 98 268 139 096 98 283
Övrig omsättning 117 483 - 54 164 - - - - 56
Rörelseresultat (EBIT) 20 809 8 718 15 463 9 480 11 355 232 -3 948 21 235 35 788 17 522
Resultat efter finansnetto 21 060 7 692 17 465 11 930 13 889 -540 -4 609 22 389 35 878 16 555
Årets resultat 15 249 6 022 11 048 7 591 8 482 10 4 11 543 19 019 11 800
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 165 3 672 2 682 2 489 2 909 3 383 1 451 467 505 700
Omsättningstillgångar 80 083 56 681 61 822 87 139 87 248 62 037 63 362 72 133 70 972 58 566
Tillgångar 83 249 60 353 64 504 89 628 90 157 65 421 64 813 72 600 71 477 59 266
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 511 26 762 30 740 24 692 27 102 28 620 28 610 38 606 37 063 28 044
Obeskattade reserver 19 549 18 374 18 690 14 872 12 500 9 482 10 297 15 154 9 162 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 189 15 217 15 074 50 065 50 556 27 319 25 906 18 840 25 252 31 222
Skulder och eget kapital 83 249 60 353 64 504 89 628 90 157 65 421 64 813 72 600 71 477 59 266
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 602 602 602 301 602 592 572 602 1 502 602
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 14 945 14 180 13 175 6 138 12 511 11 707 11 226 11 565 10 800 10 539
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 886 8 053 8 091 3 129 6 488 6 571 2 347 6 400 5 664 6 002
Utdelning till aktieägare 10 000 7 500 10 000 5 000 10 000 10 000 0 10 000 10 000 10 000
Omsättning 120 958 97 527 93 722 78 450 90 125 72 417 63 022 98 268 139 096 98 339
Nyckeltal
Antal anställda 25 25 25 24 25 25 26 27 26 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 834 3 882 3 749 3 267 3 598 2 897 2 424 3 640 5 350 3 931
Personalkostnader per anställd (tkr) 978 947 909 418 820 786 750 722 731 720
Rörelseresultat, EBITDA 21 161 9 106 15 585 9 548 11 657 685 -3 421 21 474 36 000 18 009
Nettoomsättningförändring 24,52% 3,54% 19,55% -% 24,23% 14,91% -35,87% -29,35% 41,53% -%
Du Pont-modellen 26,77% 15,81% 29,64% 14,33% 17,06% 2,57% -4,17% 33,22% 52,42% 30,52%
Vinstmarginal 18,44% 9,83% 20,40% 16,38% 17,09% 2,32% -4,29% 24,54% 26,94% 18,41%
Bruttovinstmarginal 47,97% 46,63% 51,95% 37,29% 47,65% 42,03% 38,10% 54,10% 49,47% 50,63%
Rörelsekapital/omsättning 50,39% 42,73% 49,88% 47,29% 40,79% 47,94% 59,43% 54,23% 32,87% 27,82%
Soliditet 59,77% 68,09% 70,26% 39,78% 40,28% 54,43% 55,85% 68,21% 61,08% 47,32%
Kassalikviditet 346,99% 302,20% 375,38% 144,94% 128,71% 173,83% 224,42% 292,85% 256,73% 140,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...