Visa allt om Bröderna Nilssons Dentallaboratorium Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 513 1 512 1 705 1 572 2 150 2 762 2 643 2 798 2 924 2 477
Övrig omsättning - 15 - 45 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 143 38 169 29 173 338 225 312 453 207
Resultat efter finansnetto 145 42 178 39 182 334 212 296 421 287
Årets resultat 121 33 139 21 133 245 172 231 266 204
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 16 23 31 0 134 273 413 552 342
Omsättningstillgångar 516 502 623 724 949 1 007 875 977 868 675
Tillgångar 524 517 647 755 949 1 141 1 148 1 390 1 420 1 017
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 395 425 542 553 710 778 726 746 682 506
Obeskattade reserver 0 10 10 10 0 0 0 24 50 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 31 66 146 312 198
Kortfristiga skulder 129 83 95 192 239 331 357 475 376 313
Skulder och eget kapital 524 517 647 755 949 1 141 1 148 1 390 1 420 1 017
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 643 630 720 720 720 732 627 630
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 430 631 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - 0 0
Sociala kostnader 46 69 72 137 178 255 255 267 215 199
Utdelning till aktieägare 0 150 150 150 178 202 192 192 168 89
Omsättning 1 513 1 527 1 705 1 617 2 150 2 762 2 643 2 798 2 924 2 477
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 757 756 853 786 1 075 1 381 1 322 1 399 1 462 1 239
Personalkostnader per anställd (tkr) 249 355 363 388 445 492 492 504 435 420
Rörelseresultat, EBITDA 151 46 177 37 307 477 364 451 592 321
Nettoomsättningförändring 0,07% -11,32% 8,46% -26,88% -22,16% 4,50% -5,54% -4,31% 18,05% -%
Du Pont-modellen 27,67% 8,32% 27,51% 5,30% 19,70% 29,89% 19,86% 23,74% 32,32% 29,30%
Vinstmarginal 9,58% 2,84% 10,44% 2,54% 8,70% 12,35% 8,63% 11,79% 15,70% 12,03%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,58% 27,71% 30,97% 33,84% 33,02% 24,48% 19,60% 17,94% 16,83% 14,61%
Soliditet 75,38% 83,71% 84,98% 74,22% 74,82% 68,19% 63,24% 54,91% 50,56% 49,75%
Kassalikviditet 398,45% 540,96% 601,05% 346,35% 371,13% 283,69% 226,05% 191,79% 215,96% 194,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...