Visa allt om Aktiebolaget Jan-Tob
Visa allt om Aktiebolaget Jan-Tob

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 892 6 221 6 488 6 577 6 458 6 414 6 020 6 459 4 948 5 185
Övrig omsättning 122 183 169 167 149 105 117 - 52 -
Rörelseresultat (EBIT) 34 63 326 216 1 68 -68 221 -166 -68
Resultat efter finansnetto 33 62 324 218 6 69 -69 227 -184 -72
Årets resultat 25 48 188 120 4 62 -44 180 -129 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 14 22 30 38 9 13 16 81 101
Omsättningstillgångar 1 339 1 871 1 583 1 488 1 856 1 624 1 241 913 714 772
Tillgångar 1 345 1 885 1 605 1 518 1 894 1 633 1 254 929 795 874
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 389 464 368 378 258 254 192 256 76 205
Obeskattade reserver 137 137 148 55 0 0 0 26 0 54
Avsättningar (tkr) 0 0 137 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 817 1 282 951 1 085 1 636 1 380 1 062 648 719 614
Skulder och eget kapital 1 345 1 885 1 605 1 518 1 894 1 633 1 254 929 795 874
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 376 371 344 376 341 372 372
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 154 1 249 1 300 875 874 772 654 652 525 586
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 454 467 443 435 419 379 315 318 273 288
Utdelning till aktieägare 0 100 100 50 0 0 0 20 0 0
Omsättning 6 014 6 404 6 657 6 744 6 607 6 519 6 137 6 459 5 000 5 185
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 473 1 244 1 622 1 315 1 292 1 283 1 505 1 615 1 237 1 296
Personalkostnader per anställd (tkr) 409 349 441 340 336 299 337 332 297 312
Rörelseresultat, EBITDA 42 71 334 224 12 71 -65 226 -161 -65
Nettoomsättningförändring -5,29% -4,12% -1,35% 1,84% 0,69% 6,54% -6,80% 30,54% -4,57% -%
Du Pont-modellen 2,60% 3,34% 20,37% 14,43% 0,37% 4,23% -5,42% 26,26% -20,13% -7,44%
Vinstmarginal 0,59% 1,01% 5,04% 3,33% 0,11% 1,08% -1,13% 3,78% -3,23% -1,25%
Bruttovinstmarginal 39,14% 39,48% 40,32% 36,99% 33,74% 32,63% 29,04% 32,92% 29,49% 29,80%
Rörelsekapital/omsättning 8,86% 9,47% 9,74% 6,13% 3,41% 3,80% 2,97% 4,10% -0,10% 3,05%
Soliditet 36,87% 30,28% 30,12% 27,57% 13,62% 15,55% 15,31% 29,57% 9,56% 27,90%
Kassalikviditet 121,66% 111,15% 129,23% 103,59% 93,58% 94,93% 90,58% 96,45% 57,16% 72,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...