Visa allt om Niltec Trade Aktiebolag
Visa allt om Niltec Trade Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 175 174 1 1 2 11 15 67 247 753
Övrig omsättning - - 169 104 84 82 82 120 114 -
Rörelseresultat (EBIT) -36 12 -10 -401 -78 -55 -35 0 -49 11
Resultat efter finansnetto -55 251 333 -330 48 83 346 -351 -43 -921
Årets resultat -55 251 333 -269 52 107 333 -362 6 -871
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 171 1 216 1 261 1 073 851 851 851 851 851 851
Omsättningstillgångar 1 664 1 785 1 547 1 301 1 573 1 575 1 559 1 232 1 723 2 096
Tillgångar 2 835 3 001 2 808 2 375 2 425 2 426 2 410 2 083 2 575 2 947
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 457 2 552 2 302 1 969 2 238 2 186 2 079 1 746 2 108 2 202
Obeskattade reserver 0 0 0 0 61 85 119 119 119 175
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 239 313 393 282 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 138 136 115 124 125 155 212 218 348 570
Skulder och eget kapital 2 835 3 001 2 808 2 375 2 425 2 426 2 410 2 083 2 575 2 947
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 12
Utdelning till aktieägare 40 40 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 175 174 170 105 86 93 97 187 361 753
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 753
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 12
Rörelseresultat, EBITDA 9 57 24 -393 -78 -55 -35 0 -49 12
Nettoomsättningförändring 0,57% 17 300,00% 0,00% -50,00% -81,82% -26,67% -77,61% -72,87% -67,20% -%
Du Pont-modellen 1,73% 8,80% 15,31% -13,52% 1,98% 3,42% 14,40% 3,07% -0,31% 1,53%
Vinstmarginal 28,00% 151,72% 43 000,00% -32 100,00% 2 400,00% 754,55% 2 313,33% 95,52% -3,24% 5,98%
Bruttovinstmarginal 100,00% 94,25% 0,00% -300,00% -50,00% 54,55% 40,00% 23,88% 7,69% 24,17%
Rörelsekapital/omsättning 872,00% 947,70% 143 200,00% 117 700,00% 72 400,00% 12 909,09% 8 980,00% 1 513,43% 556,68% 202,66%
Soliditet 86,67% 85,04% 81,98% 82,91% 94,14% 92,69% 89,90% 87,93% 85,19% 79,00%
Kassalikviditet 1 205,80% 1 312,50% 1 336,52% 1 040,32% 1 246,40% 1 004,52% 724,06% 550,92% 477,59% 329,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...