Visa allt om Schööns Måleri Aktiebolag
Visa allt om Schööns Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 49 440 42 131 40 320 48 504 38 896 40 589 37 668 41 125 28 980 29 607
Övrig omsättning 253 168 136 291 398 266 115 162 117 97
Rörelseresultat (EBIT) 1 563 426 -147 2 548 457 798 647 4 173 1 574 2 696
Resultat efter finansnetto 1 548 633 0 2 638 1 147 795 1 640 4 574 1 659 2 673
Årets resultat 828 29 95 1 641 1 456 614 1 517 3 057 1 209 1 587
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 883 871 695 716 768 781 843 778 794 638
Omsättningstillgångar 11 804 8 920 9 458 12 993 9 306 8 866 9 900 12 055 7 464 8 519
Tillgångar 12 687 9 790 10 153 13 709 10 074 9 647 10 742 12 833 8 257 9 157
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 544 2 516 2 987 4 392 3 701 3 095 2 981 4 364 2 157 2 248
Obeskattade reserver 688 255 1 205 1 368 1 006 1 640 1 713 1 862 1 627 1 716
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 455 7 019 5 961 7 949 5 368 4 912 6 049 6 607 4 474 5 193
Skulder och eget kapital 12 687 9 790 10 153 13 709 10 074 9 647 10 742 12 833 8 257 9 157
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 870 900 900 0 900 840 840 840 810 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 992 18 837 18 215 18 963 17 279 17 779 17 244 16 830 12 162 12 608
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 898 8 352 8 170 8 212 7 889 7 831 7 421 7 200 6 057 5 715
Utdelning till aktieägare 1 500 800 500 1 500 950 850 500 2 900 850 1 300
Omsättning 49 693 42 299 40 456 48 795 39 294 40 855 37 783 41 287 29 097 29 704
Nyckeltal
Antal anställda 50 50 50 51 50 53 53 54 42 42
Nettoomsättning per anställd (tkr) 989 843 806 951 778 766 711 762 690 705
Personalkostnader per anställd (tkr) 629 578 560 547 536 516 494 472 460 435
Rörelseresultat, EBITDA 1 652 528 -89 2 613 538 919 812 4 379 1 764 2 821
Nettoomsättningförändring 17,35% 4,49% -16,87% 24,70% -4,17% 7,75% -8,41% 41,91% -2,12% -%
Du Pont-modellen 12,33% 7,10% 0,17% 19,48% 11,61% 8,48% 15,42% 35,88% 20,32% 29,47%
Vinstmarginal 3,16% 1,65% 0,04% 5,51% 3,01% 2,02% 4,40% 11,20% 5,79% 9,12%
Bruttovinstmarginal 89,61% 87,72% 87,32% 84,91% 86,30% 86,08% 89,04% 89,59% 89,55% 90,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,75% 4,51% 8,67% 10,40% 10,12% 9,74% 10,22% 13,25% 10,32% 11,23%
Soliditet 24,28% 27,73% 38,68% 39,39% 44,10% 44,61% 39,50% 44,45% 40,31% 38,04%
Kassalikviditet 124,52% 123,02% 148,25% 160,93% 160,13% 166,47% 161,99% 180,88% 164,51% 160,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...