Visa allt om Storia Wine AB
Visa allt om Storia Wine AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 077 2 663 4 456 3 010 2 246 1 887 2 429 2 733 1 915 2 160
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 435 -2 100 -2 047 -931 101 -546 250 -87 -238 603
Resultat efter finansnetto -3 435 42 833 -1 994 -909 181 -546 20 -34 559 604
Årets resultat -2 988 43 013 -1 994 -1 051 129 -566 6 50 130 436
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 100 100 100 448 797 1 180 1 571 221
Omsättningstillgångar 6 932 49 895 4 475 6 379 2 226 1 215 1 640 5 137 12 862 1 306
Tillgångar 6 932 49 895 4 575 6 479 2 326 1 663 2 437 6 317 14 433 1 527
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 691 45 680 2 666 4 660 1 109 1 127 1 748 2 177 1 911 421
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 242 4 216 1 909 1 819 1 217 536 689 4 140 12 522 1 106
Skulder och eget kapital 6 932 49 895 4 575 6 479 2 326 1 663 2 437 6 317 14 433 1 527
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 113 0 450 500 584
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 433 1 293 1 456 899 893 712 694 285 503 404
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 531 460 491 267 378 327 301 180 172 377
Utdelning till aktieägare 0 40 001 0 0 0 0 0 400 0 0
Omsättning 3 077 2 663 4 456 3 010 2 246 1 887 2 429 2 733 1 915 2 160
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 3 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 769 666 1 114 1 003 1 123 944 1 215 1 367 638 720
Personalkostnader per anställd (tkr) 496 441 487 389 636 576 498 458 392 455
Rörelseresultat, EBITDA -3 435 -2 100 -2 047 -931 449 -198 634 304 153 646
Nettoomsättningförändring 15,55% -40,24% 48,04% 34,02% 19,02% -22,31% -11,12% 42,72% -11,34% -%
Du Pont-modellen -49,55% 85,85% -43,56% -14,03% 7,78% -32,83% 10,26% -0,54% 3,87% 39,55%
Vinstmarginal -111,63% 1 608,52% -44,73% -30,20% 8,06% -28,93% 10,29% -1,24% 29,19% 27,96%
Bruttovinstmarginal -14,01% 22,16% 20,15% 43,12% 85,44% 74,09% 82,50% 77,64% 93,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 87,42% 1 715,32% 57,59% 151,50% 44,92% 35,98% 39,15% 36,48% 17,75% 9,26%
Soliditet 38,82% 91,55% 58,27% 71,92% 47,68% 67,77% 71,73% 34,46% 13,24% 27,57%
Kassalikviditet 122,82% 1 162,12% 187,27% 319,24% 160,48% 190,11% 202,03% 120,51% 100,85% 118,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...