Visa allt om Bo Ahlén Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 254 675 2 173 2 349 3 343 4 828 2 337
Övrig omsättning - - - 283 95 1 553 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -17 -19 -87 -5 -297 1 574 159 888 2 129 -51
Resultat efter finansnetto 80 32 445 188 -716 2 032 821 356 5 399 1 229
Årets resultat 59 25 445 188 -716 2 177 768 24 4 750 1 247
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 3 421 3 571 102 212 663 755 332
Omsättningstillgångar 7 080 7 171 7 308 3 614 3 546 8 479 8 391 7 714 9 580 4 258
Tillgångar 7 080 7 171 7 308 7 035 7 117 8 581 8 603 8 378 10 335 4 590
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 026 7 123 7 254 6 964 6 971 8 053 6 246 5 819 6 495 2 045
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 291 360 364 351
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 1 553 1 553 1 553 1 553
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 150 225 311 158
Kortfristiga skulder 56 48 55 72 147 528 362 420 1 612 483
Skulder och eget kapital 7 080 7 171 7 308 7 035 7 117 8 581 8 603 8 378 10 335 4 590
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 348 775 1 425 1 470 1 332 1 410 1 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 59 148 346 348 680 859 788
Utdelning till aktieägare 160 156 155 155 195 366 370 340 700 300
Omsättning 0 0 0 537 770 3 726 2 349 3 343 4 828 2 337
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 254 338 1 087 1 175 1 672 2 414 1 169
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 447 478 907 936 1 031 1 160 1 038
Rörelseresultat, EBITDA -17 -19 -87 0 -289 1 684 274 1 006 2 246 61
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -62,37% -68,94% -7,49% -29,73% -30,76% 106,59% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 2,69% -3,92% 23,74% 10,21% 13,91% 52,38% 27,17%
Vinstmarginal -% -% -% 74,41% -41,33% 93,74% 37,38% 34,85% 112,12% 53,36%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 1 394,49% 503,56% 365,90% 341,81% 218,19% 165,04% 161,53%
Soliditet 99,24% 99,33% 99,26% 98,99% 97,95% 93,85% 75,10% 72,55% 65,38% 50,06%
Kassalikviditet 12 642,86% 14 939,58% 13 287,27% 5 019,44% 2 412,24% 1 605,87% 2 317,96% 1 836,67% 594,29% 881,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...