Visa allt om Bo Ahlén Aktiebolag
Visa allt om Bo Ahlén Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 254 675 2 173 2 349 3 343 4 828
Övrig omsättning - - - - 283 95 1 553 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 -17 -19 -87 -5 -297 1 574 159 888 2 129
Resultat efter finansnetto -6 80 32 445 188 -716 2 032 821 356 5 399
Årets resultat -6 59 25 445 188 -716 2 177 768 24 4 750
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 3 421 3 571 102 212 663 755
Omsättningstillgångar 6 906 7 080 7 171 7 308 3 614 3 546 8 479 8 391 7 714 9 580
Tillgångar 6 906 7 080 7 171 7 308 7 035 7 117 8 581 8 603 8 378 10 335
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 858 7 026 7 123 7 254 6 964 6 971 8 053 6 246 5 819 6 495
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 291 360 364
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 1 553 1 553 1 553
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 150 225 311
Kortfristiga skulder 48 56 48 55 72 147 528 362 420 1 612
Skulder och eget kapital 6 906 7 080 7 171 7 308 7 035 7 117 8 581 8 603 8 378 10 335
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 348 775 1 425 1 470 1 332 1 410
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 59 148 346 348 680 859
Utdelning till aktieägare 163 160 156 155 155 195 366 370 340 700
Omsättning 0 0 0 0 537 770 3 726 2 349 3 343 4 828
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 254 338 1 087 1 175 1 672 2 414
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 447 478 907 936 1 031 1 160
Rörelseresultat, EBITDA -12 -17 -19 -87 0 -289 1 684 274 1 006 2 246
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -62,37% -68,94% -7,49% -29,73% -30,76% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 2,69% -3,92% 23,74% 10,21% 13,91% 52,38%
Vinstmarginal -% -% -% -% 74,41% -41,33% 93,74% 37,38% 34,85% 112,12%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 1 394,49% 503,56% 365,90% 341,81% 218,19% 165,04%
Soliditet 99,30% 99,24% 99,33% 99,26% 98,99% 97,95% 93,85% 75,10% 72,55% 65,38%
Kassalikviditet 14 387,50% 12 642,86% 14 939,58% 13 287,27% 5 019,44% 2 412,24% 1 605,87% 2 317,96% 1 836,67% 594,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...