Visa allt om Danderyds Arkitekt och Ingenjörsbyrå Aktiebolag
Visa allt om Danderyds Arkitekt och Ingenjörsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - - -12 -11 -9 -18 -10 -8 -23 -58
Resultat efter finansnetto - - -11 -11 -9 -18 -10 -8 -23 -58
Årets resultat - - -11 -11 -9 -18 -10 -8 -23 -58
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - - 0 0 0 0 12 17 25 35
Omsättningstillgångar - - 16 28 36 46 41 30 4 10
Tillgångar - - 16 28 36 46 53 48 29 45
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - - 1 12 23 32 43 43 -30 -7
Obeskattade reserver - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - - 10 10 9 10 6 1 47 35
Kortfristiga skulder - - 6 6 4 4 4 4 13 17
Skulder och eget kapital - - 16 28 36 46 53 48 29 45
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 - - - 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 4
Rörelseresultat, EBITDA - - -12 -11 -9 -6 -5 -1 -13 -43
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -% -% 6,25% 42,86% 63,89% 69,57% 81,13% 89,58% -103,45% -15,56%
Kassalikviditet -% -% 266,67% 466,67% 900,00% 1 150,00% 1 025,00% 750,00% 30,77% 58,82%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...