Visa allt om Tobias Persson måleri AB
Visa allt om Tobias Persson måleri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 36 62 20 450 1 629 1 400 1 385 0 0
Övrig omsättning 10 - - - 85 - - 5 - -
Rörelseresultat (EBIT) -31 2 20 -9 273 400 -100 425 -10 -2
Resultat efter finansnetto 0 13 20 -6 297 401 -99 502 -10 -2
Årets resultat 84 9 16 -6 208 287 -17 285 -10 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 261 360 110 110 201 206 268 222 222
Omsättningstillgångar 314 67 107 547 793 702 379 548 15 22
Tillgångar 314 327 467 657 903 903 585 816 237 244
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 278 194 335 469 618 537 377 513 228 238
Obeskattade reserver 0 110 110 110 110 88 71 153 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 36 23 22 78 176 279 137 149 9 6
Skulder och eget kapital 314 327 467 657 903 903 585 816 237 244
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 183 300 184 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 74 204 200 155 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 21 119 159 107 0 0
Utdelning till aktieägare 158 0 0 150 143 127 127 120 0 0
Omsättning 12 36 62 20 535 1 629 1 400 1 390 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 1 2 2 2 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 450 815 700 693 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 107 267 346 235 - -
Rörelseresultat, EBITDA -31 2 20 -9 273 405 -95 430 -10 -2
Nettoomsättningförändring -94,44% -41,94% 210,00% -95,56% -72,38% 16,36% 1,08% -% -% -%
Du Pont-modellen 0,00% 3,98% 4,71% -0,61% 32,89% 44,41% -16,92% 61,52% -% -%
Vinstmarginal 0,00% 36,11% 35,48% -20,00% 66,00% 24,62% -7,07% 36,25% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 13 900,00% 122,22% 137,10% 2 345,00% 137,11% 25,97% 17,29% 28,81% -% -%
Soliditet 88,54% 85,57% 90,11% 83,72% 77,42% 66,65% 73,39% 76,37% 96,20% 97,54%
Kassalikviditet 872,22% 286,96% 486,36% 701,28% 450,57% 251,61% 276,64% 367,79% 166,67% 366,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...