Visa allt om Hotell & Restaurang AB Stenström

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 692 1 071 1 182 1 497 1 355 1 359 1 160 582 4 872 5 043
Övrig omsättning 134 62 - - - - - - - 9
Rörelseresultat (EBIT) -60 -7 -51 36 -142 -287 -306 -468 -480 -72
Resultat efter finansnetto -122 -62 -106 -20 -209 -338 -362 -500 -495 -76
Årets resultat -122 -1 -106 -20 -209 -338 -362 -482 879 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 491 1 524 1 614 1 762 1 944 2 121 1 987 183 251
Omsättningstillgångar 395 201 166 268 162 232 338 360 1 705 841
Tillgångar 395 1 692 1 690 1 882 1 925 2 176 2 459 2 347 1 888 1 093
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 92 214 115 121 141 150 188 550 1 033 154
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 250 1 319 1 463 1 618 1 672 1 903 2 109 1 363 0 197
Kortfristiga skulder 54 159 111 143 112 124 162 434 855 742
Skulder och eget kapital 395 1 692 1 690 1 882 1 925 2 176 2 459 2 347 1 888 1 093
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 45 38 38 149 153 304 144 240 451 544
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 200 228 264 176 175 248 141 36 1 900 1 693
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 83 97 86 107 117 214 151 107 881 817
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 826 1 133 1 182 1 497 1 355 1 359 1 160 582 4 872 5 052
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 2 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 231 357 394 499 452 453 387 291 541 504
Personalkostnader per anställd (tkr) 111 123 130 140 139 204 140 192 368 306
Rörelseresultat, EBITDA -60 42 39 193 57 -91 -114 -358 -429 -20
Nettoomsättningförändring -35,39% -9,39% -21,04% 10,48% -0,29% 17,16% 99,31% -88,05% -3,39% -%
Du Pont-modellen -15,19% -0,41% -3,02% 1,91% -7,38% -13,19% -12,44% -19,90% -25,37% -6,59%
Vinstmarginal -8,67% -0,65% -4,31% 2,40% -10,48% -21,12% -26,38% -80,24% -9,83% -1,43%
Bruttovinstmarginal 71,39% 67,88% 70,30% 72,95% 67,38% 70,64% 68,71% 68,56% 79,54% 77,06%
Rörelsekapital/omsättning 49,28% 3,92% 4,65% 8,35% 3,69% 7,95% 15,17% -12,71% 17,45% 1,96%
Soliditet 23,29% 12,65% 6,80% 6,43% 7,32% 6,89% 7,65% 23,43% 54,71% 14,09%
Kassalikviditet 731,48% 106,92% 111,71% 141,96% 83,93% 134,68% 177,78% 68,43% 189,24% 80,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...