Visa allt om Göran Ohlssons Schakt Aktiebolag
Visa allt om Göran Ohlssons Schakt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 554 861 648 1 334 1 922 1 053 1 463 1 196 2 046 1 420
Övrig omsättning - 5 3 13 1 034 23 42 406 35 29
Rörelseresultat (EBIT) -250 -43 -163 417 344 -179 165 48 616 235
Resultat efter finansnetto -255 -66 -186 375 309 -249 85 23 601 200
Årets resultat 0 0 1 0 29 -29 6 5 335 200
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 569 815 1 042 1 206 1 430 1 564 1 789 2 005 362 461
Omsättningstillgångar 295 671 359 344 528 410 449 439 862 509
Tillgångar 864 1 486 1 401 1 550 1 958 1 974 2 238 2 444 1 224 971
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 113 113 113 112 112 82 112 105 436 255
Obeskattade reserver 278 536 602 789 417 137 358 281 266 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 391 671 575 363 1 000 1 357 1 234 1 565 166 332
Kortfristiga skulder 82 166 112 286 429 397 535 493 356 384
Skulder och eget kapital 864 1 486 1 401 1 550 1 958 1 974 2 238 2 444 1 224 971
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 166 72 46 213 25 26
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 3 0 0 0 2 6 2
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 - 6 58 30 28 81 21 19
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0
Omsättning 554 866 651 1 347 2 956 1 076 1 505 1 602 2 081 1 449
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 554 861 648 1 334 1 922 1 053 1 463 1 196 2 046 1 420
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 22 263 76 74 296 51 47
Rörelseresultat, EBITDA -22 186 68 643 570 47 393 277 771 387
Nettoomsättningförändring -35,66% 32,87% -51,42% -30,59% 82,53% -28,02% 22,32% -41,54% 44,08% -%
Du Pont-modellen -28,70% -2,62% -11,06% 27,10% 17,62% -9,02% 7,51% 2,17% 50,49% 24,41%
Vinstmarginal -44,77% -4,53% -23,92% 31,48% 17,95% -16,90% 11,48% 4,43% 30,21% 16,69%
Bruttovinstmarginal 52,53% 64,11% 83,80% 84,11% 87,25% 55,27% 73,00% 66,30% 72,24% 57,68%
Rörelsekapital/omsättning 38,45% 58,65% 38,12% 4,35% 5,15% 1,23% -5,88% -4,52% 24,73% 8,80%
Soliditet 38,18% 35,74% 39,73% 44,74% 21,42% 9,27% 16,52% 12,57% 51,27% 26,26%
Kassalikviditet 214,63% 335,54% 217,86% 80,07% 96,04% 82,62% 69,35% 64,71% 212,64% 80,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...