Visa allt om Aktiebolaget Recombi-Maskiner
Visa allt om Aktiebolaget Recombi-Maskiner

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 136 1 866 2 092 2 225 2 842 3 082 3 285 3 607 3 758 2 835
Övrig omsättning 20 39 - - 81 - - - 43 -
Rörelseresultat (EBIT) -85 15 -221 -27 382 128 286 456 232 -204
Resultat efter finansnetto -85 14 -231 -52 354 101 260 429 204 -218
Årets resultat -85 14 -90 1 186 70 189 226 205 -218
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 3 7 10 14 0 0 0
Omsättningstillgångar 350 490 806 1 123 1 363 1 393 1 627 1 392 1 110 992
Tillgångar 350 490 806 1 126 1 371 1 403 1 641 1 392 1 110 992
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 168 254 239 329 528 543 601 539 432 227
Obeskattade reserver 0 0 0 142 203 109 109 109 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 100 100 300 300 300 300 300 300 302 300
Kortfristiga skulder 81 136 266 355 339 451 630 444 376 464
Skulder och eget kapital 350 490 806 1 126 1 371 1 403 1 641 1 392 1 110 992
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 370 370 318 286
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 92 190 255 300 302 370 0 0 128 295
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 56 76 135 143 139 161 176 176 198 226
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 200 128 127 120 0
Omsättning 1 156 1 905 2 092 2 225 2 923 3 082 3 285 3 607 3 801 2 835
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 136 1 866 2 092 2 225 2 842 3 082 3 285 3 607 1 879 1 418
Personalkostnader per anställd (tkr) 154 273 398 464 467 562 560 555 328 414
Rörelseresultat, EBITDA -85 15 -218 -23 384 132 291 456 232 -204
Nettoomsättningförändring -39,12% -10,80% -5,98% -21,71% -7,79% -6,18% -8,93% -4,02% 32,56% -%
Du Pont-modellen -24,29% 3,27% -25,81% -2,40% 27,86% 9,12% 17,43% 32,83% 20,90% -20,56%
Vinstmarginal -7,48% 0,86% -9,94% -1,21% 13,44% 4,15% 8,71% 12,67% 6,17% -7,20%
Bruttovinstmarginal 19,54% 27,60% 26,34% 38,11% 41,17% 35,07% 37,93% 40,62% 34,17% 35,73%
Rörelsekapital/omsättning 23,68% 18,97% 25,81% 34,52% 36,03% 30,56% 30,35% 26,28% 19,53% 18,62%
Soliditet 48,00% 51,84% 29,65% 38,51% 49,42% 44,43% 41,52% 44,36% 38,92% 22,88%
Kassalikviditet 414,81% 272,79% 229,70% 246,48% 282,01% 233,48% 205,08% 232,88% 196,28% 140,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...