Visa allt om Aktiebolaget Bygg J. Undemo
Visa allt om Aktiebolaget Bygg J. Undemo

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -25 -19 -38 -32 -36 -36 -31 -33 -33 -41
Resultat efter finansnetto -25 -19 -38 -32 -36 -36 -31 -33 -33 -41
Årets resultat -25 -19 -38 -32 -36 -36 -31 -33 -33 -41
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 11 18 22 20 19 18 20 23 20 23
Tillgångar 11 18 22 20 19 18 20 23 20 23
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -285 -260 -240 -202 -170 -134 -98 -66 -34 -1
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 296 277 263 222 189 152 118 89 54 24
Skulder och eget kapital 11 18 22 20 19 18 20 23 20 23
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Omsättning 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -25 -19 -38 -32 -36 -36 -31 -33 -33 -41
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -227,27% -105,56% -172,73% -160,00% -189,47% -200,00% -155,00% -143,48% -% -178,26%
Vinstmarginal -2 500,00% -1 900,00% -3 800,00% -3 200,00% -3 600,00% -3 600,00% -3 100,00% -3 300,00% -% -2 050,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -28 500,00% -25 900,00% -24 100,00% -20 200,00% -17 000,00% -13 400,00% -9 800,00% -6 600,00% -% -50,00%
Soliditet -2 590,91% -1 444,44% -1 090,91% -1 010,00% -894,74% -744,44% -490,00% -286,96% -170,00% -4,35%
Kassalikviditet 3,72% 6,50% 8,37% 9,01% 10,05% 11,84% 16,95% 25,84% 37,04% 95,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...