Visa allt om MASIHV AB
Visa allt om MASIHV AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 731 769
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -39 -70 -23 -7 -7 -8 -16 -23 420 485
Resultat efter finansnetto 125 -69 -23 11 30 37 31 2 255 223 318
Årets resultat 125 -69 -23 11 30 37 31 2 255 223 318
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 914 0 0 177 177 177 177 179 179 180
Omsättningstillgångar 87 248 1 743 2 568 2 557 2 527 2 496 2 463 253 212
Tillgångar 1 001 248 1 743 2 745 2 734 2 704 2 673 2 642 432 392
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 231 154 1 715 2 439 2 428 2 398 2 391 2 360 105 -118
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Kortfristiga skulder 771 95 28 306 306 306 282 272 327 509
Skulder och eget kapital 1 001 248 1 743 2 745 2 734 2 704 2 673 2 642 432 392
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 48 0 0 0 0 30 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 731 769
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -39 -70 -23 -7 -7 -8 -16 -23 421 486
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -4,94% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 97,45% 123,72%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 57,59% 63,07%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -10,12% -38,62%
Soliditet 23,08% 62,10% 98,39% 88,85% 88,81% 88,68% 89,45% 89,33% 24,31% -30,10%
Kassalikviditet 11,28% 261,05% 6 225,00% 839,22% 835,62% 825,82% 885,11% 905,51% 77,37% 41,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...