Visa allt om Maximin Cleantech Aktiebolag
Visa allt om Maximin Cleantech Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 240 21 668 249 6 623 413 7 20 46 37
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -123 -209 40 -3 374 19 -44 -155 -34 -83
Resultat efter finansnetto -339 -209 45 5 379 19 -44 -154 -32 -83
Årets resultat -339 -60 12 4 308 19 -44 -154 -32 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 170 214 258 0 0 0 0 30 130 141
Omsättningstillgångar 47 360 531 630 1 297 121 52 70 113 134
Tillgångar 218 574 789 630 1 297 121 52 99 243 275
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 79 366 426 414 410 102 33 77 231 263
Obeskattade reserver 0 0 39 39 39 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 139 209 324 177 848 18 19 22 12 12
Skulder och eget kapital 218 574 789 630 1 297 121 52 99 243 275
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 12 12 9 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 240 21 668 249 6 623 413 7 20 46 37
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 240 21 334 125 3 312 207 4 10 23 19
Personalkostnader per anställd (tkr) 17 17 8 7 7 1 - - 4 6
Rörelseresultat, EBITDA -79 -165 51 -3 374 19 -44 -51 1 -47
Nettoomsättningförändring 1 042,86% -96,86% 168,27% -96,24% 1 503,63% 5 800,00% -65,00% -56,52% 24,32% -%
Du Pont-modellen -56,42% -36,41% 5,70% 0,79% 29,22% 15,70% -84,62% -155,56% -13,58% -30,18%
Vinstmarginal -51,25% -995,24% 6,74% 2,01% 5,72% 4,60% -628,57% -770,00% -71,74% -224,32%
Bruttovinstmarginal 33,33% 100,00% 50,90% 77,11% 10,54% 15,74% 100,00% -15,00% 89,13% 89,19%
Rörelsekapital/omsättning -38,33% 719,05% 30,99% 181,93% 6,78% 24,94% 471,43% 240,00% 219,57% 329,73%
Soliditet 36,24% 63,76% 57,85% 70,28% 33,83% 84,30% 63,46% 77,78% 95,06% 95,64%
Kassalikviditet 8,63% 148,33% 148,46% 355,93% 152,95% 672,22% 273,68% 318,18% 750,00% 891,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...