Visa allt om Roland Mörks Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Roland Mörks Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 3 10 123 1 142 985 1 289 1 183
Övrig omsättning - 8 45 - 1 465 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -114 -107 -86 -145 -181 376 270 308 345 285
Resultat efter finansnetto -101 -80 -163 -94 -125 373 292 366 452 290
Årets resultat -101 -80 -163 -70 8 399 131 199 327 263
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 71 71 71 173 173 279 836 1 215 1 192 1 737
Omsättningstillgångar 1 496 2 288 2 388 2 708 3 078 3 061 2 514 1 894 2 322 1 455
Tillgångar 1 568 2 360 2 459 2 881 3 251 3 340 3 350 3 109 3 513 3 192
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 159 1 410 1 640 1 953 2 174 2 316 2 067 2 186 2 287 2 019
Obeskattade reserver 0 0 0 0 24 157 324 211 120 120
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 393 935 766 882 966 774 869 628 974 851
Kortfristiga skulder 15 15 53 46 88 94 89 84 133 203
Skulder och eget kapital 1 568 2 360 2 459 2 881 3 251 3 340 3 350 3 109 3 513 3 192
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 3 264 131 315 261
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 1 67 37 82 59
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 150 150 150 250 300 60
Omsättning 0 8 45 3 11 588 1 142 985 1 289 1 183
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 3 10 123 1 142 985 1 289 1 183
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 10 341 178 399 321
Rörelseresultat, EBITDA -114 -107 -86 -145 -175 384 350 388 460 437
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -70,00% -91,87% -89,23% 15,94% -23,58% 8,96% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -2,22% -2,92% 12,07% 9,58% 13,32% 14,06% 10,34%
Vinstmarginal -% -% -% -2 133,33% -950,00% 327,64% 28,11% 42,03% 38,32% 27,90%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 97,64% 100,00% 99,77% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 88 733,33% 29 900,00% 2 412,20% 212,35% 183,76% 169,82% 105,83%
Soliditet 73,92% 59,75% 66,69% 67,79% 67,42% 72,81% 68,83% 75,20% 67,56% 65,96%
Kassalikviditet 9 973,33% 15 253,33% 4 505,66% 5 886,96% 3 497,73% 3 256,38% 2 824,72% 2 254,76% 1 745,86% 716,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...