Visa allt om Ingenjörsfirman Gunnar Pettersson Aktiebolag
Visa allt om Ingenjörsfirman Gunnar Pettersson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 020 2 231 1 217 2 436 2 076 3 193 3 417 1 599 4 801 8 704
Övrig omsättning - - - - - - - 26 400 -
Rörelseresultat (EBIT) 511 474 302 594 521 745 721 289 -184 265
Resultat efter finansnetto 513 488 289 611 530 725 766 299 -226 270
Årets resultat 0 3 -11 0 477 462 373 198 -46 2
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 10 21 50 81
Omsättningstillgångar 3 911 4 347 4 256 4 308 4 811 4 269 4 464 3 136 2 493 3 304
Tillgångar 3 911 4 347 4 256 4 308 4 811 4 269 4 474 3 157 2 544 3 384
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 125 3 125 3 122 3 132 3 132 2 655 2 193 1 820 1 623 1 669
Obeskattade reserver 431 645 749 749 769 891 799 678 664 857
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 355 577 385 427 909 722 1 482 659 257 859
Skulder och eget kapital 3 911 4 347 4 256 4 308 4 811 4 269 4 474 3 157 2 544 3 384
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 12 16 0 497 281
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 0 25 0 10 0 0 0 199 739
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 5 2 6 8 20 2 232 349
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 020 2 231 1 217 2 436 2 076 3 193 3 417 1 625 5 201 8 704
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 1 1 2 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 1 217 2 436 2 076 3 193 3 417 1 599 2 401 2 176
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 33 6 16 24 40 - 469 346
Rörelseresultat, EBITDA 511 474 302 594 521 755 731 318 -153 296
Nettoomsättningförändring -9,46% 83,32% -50,04% 17,34% -34,98% -6,56% 113,70% -66,69% -44,84% -%
Du Pont-modellen 13,22% 11,34% 7,14% 14,18% 11,02% 17,57% 17,12% 12,89% -6,45% 8,10%
Vinstmarginal 25,59% 22,10% 24,98% 25,08% 25,53% 23,49% 22,42% 25,45% -3,42% 3,15%
Bruttovinstmarginal 29,36% 27,66% 35,74% 29,60% 28,81% 27,44% 26,19% 37,34% 26,77% 30,56%
Rörelsekapital/omsättning 176,04% 168,98% 318,08% 159,32% 187,96% 111,09% 87,27% 154,91% 46,57% 28,09%
Soliditet 88,50% 83,46% 87,08% 85,52% 76,88% 77,57% 62,18% 73,11% 82,59% 67,55%
Kassalikviditet 1 100,56% 752,51% 1 103,38% 1 003,75% 526,40% 589,89% 300,61% 474,36% 957,59% 335,74%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...