Visa allt om Almfast AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 332 5 755 5 693 5 696 5 572 5 554 5 463 104 478 71 196 74 873
Övrig omsättning - - - 192 - - 7 655 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 609 -5 896 189 2 037 1 430 1 074 8 220 10 567 2 062 4 082
Resultat efter finansnetto 155 -6 712 -474 1 334 4 098 4 599 13 137 40 491 31 838 3 733
Årets resultat 726 -6 712 -91 688 3 766 3 386 10 378 37 468 31 281 2 603
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 64 213 59 840 39 781 38 882 39 953 41 342 44 084 48 063 53 007 60 322
Omsättningstillgångar 3 092 3 283 5 205 17 201 15 414 12 249 31 959 97 783 56 300 27 790
Tillgångar 67 304 63 123 44 987 56 083 55 368 53 591 76 043 145 846 109 307 88 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 190 11 464 18 176 28 177 27 489 23 723 45 337 94 959 62 491 36 210
Obeskattade reserver 0 0 0 360 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 50 983 37 871 25 024 25 651 26 279 26 907 27 535 29 433 30 111 40 279
Kortfristiga skulder 4 131 13 789 1 787 1 895 1 599 2 961 3 171 21 454 16 705 11 623
Skulder och eget kapital 67 304 63 123 44 987 56 083 55 368 53 591 76 043 145 846 109 307 88 112
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 490 390 480 505 510 842 987 939
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 -
Löner till övriga anställda 480 480 - 0 18 4 115 34 505 28 239 25 753
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 169 170 172 152 191 177 201 11 739 12 513 10 412
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 25 000 60 000 5 000 5 000
Omsättning 6 332 5 755 5 693 5 888 5 572 5 554 13 118 104 478 71 196 74 873
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 2 105 103 97
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 332 5 755 5 693 2 848 2 786 2 777 2 732 995 691 772
Personalkostnader per anställd (tkr) 686 652 666 277 326 348 424 484 426 402
Rörelseresultat, EBITDA 1 602 -4 903 1 182 2 993 2 501 2 145 9 291 11 692 3 059 5 417
Nettoomsättningförändring 10,03% 1,09% -0,05% 2,23% 0,32% 1,67% -94,77% 46,75% -4,91% -%
Du Pont-modellen 0,92% -9,31% 0,58% 4,76% 8,92% 9,34% 17,81% 33,76% 30,54% 5,49%
Vinstmarginal 9,78% -102,07% 4,58% 46,82% 88,66% 90,10% 247,87% 47,13% 46,89% 6,46%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,39% 88,42% 90,04%
Rörelsekapital/omsättning -16,41% -182,55% 60,04% 268,71% 247,94% 167,23% 526,96% 73,06% 55,61% 21,59%
Soliditet 18,11% 18,16% 40,40% 50,71% 49,65% 44,27% 59,62% 65,11% 57,17% 41,10%
Kassalikviditet 74,85% 23,81% 291,27% 907,70% 963,98% 413,68% 1 007,85% 455,78% 337,02% 239,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...