Visa allt om AKC Råd AB
Visa allt om AKC Råd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 212 719 579 741 510 133 45 95 30 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 014 547 501 601 465 77 -6 12 -44 -3
Resultat efter finansnetto 1 016 546 511 606 465 77 -6 12 -44 -3
Årets resultat 590 421 397 446 343 67 -6 12 -44 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 100 100 100 0 0 85 0 0
Omsättningstillgångar 1 488 864 800 1 014 608 155 91 67 63 106
Tillgångar 1 588 964 900 1 114 708 155 91 151 63 106
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 047 807 530 623 477 135 68 75 63 106
Obeskattade reserver 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 291 158 370 491 231 20 23 77 1 0
Skulder och eget kapital 1 588 964 900 1 114 708 155 91 151 63 106
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 350 145 490 300 0 0 0 0 0
Omsättning 1 212 719 579 741 510 133 45 95 30 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 014 547 501 601 465 77 -6 33 -44 -3
Nettoomsättningförändring 68,57% 24,18% -21,86% 45,29% 283,46% 195,56% -52,63% 216,67% -% -%
Du Pont-modellen 63,98% 57,16% 56,78% 54,40% 65,68% 49,68% -6,59% 7,95% -69,84% -%
Vinstmarginal 83,83% 76,63% 88,26% 81,78% 91,18% 57,89% -13,33% 12,63% -146,67% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 98,76% 98,19% 74,27% 70,58% 73,92% 101,50% 151,11% -10,53% 206,67% -%
Soliditet 78,21% 83,71% 58,89% 55,92% 67,37% 87,10% 74,73% 49,67% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 511,34% 546,84% 216,22% 206,52% 263,20% 775,00% 395,65% 87,01% 6 300,00% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...