Visa allt om Aktiebolaget Växjö-Däck
Visa allt om Aktiebolaget Växjö-Däck

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 * 2006-12
Nettoomsättning 9 457 8 287 8 674 9 290 9 326 10 861 10 919 10 069 9 988 9 300
Övrig omsättning 63 74 - - - - - 56 - 25
Rörelseresultat (EBIT) 2 372 999 1 682 1 682 1 746 2 445 2 456 952 - 1 227
Resultat efter finansnetto 2 312 935 1 716 1 747 1 818 2 363 2 526 1 171 - 1 524
Årets resultat 1 314 517 985 937 991 1 531 2 605 1 063 - 875
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 * 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 123 3 908 3 913 17 22 332 381 450 583 368
Omsättningstillgångar 7 212 5 765 5 226 4 965 5 089 3 268 11 143 9 746 8 552 8 980
Tillgångar 11 335 9 674 9 139 4 982 5 111 3 600 11 524 10 195 9 134 9 348
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 295 3 981 3 464 2 780 2 643 1 651 9 758 7 453 6 690 5 991
Obeskattade reserver 2 466 1 852 1 602 1 163 712 250 0 1 050 1 360 1 360
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 851 2 151 2 901 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 722 1 690 1 172 1 039 1 756 1 699 1 766 1 692 1 084 1 997
Skulder och eget kapital 11 335 9 674 9 139 4 982 5 111 3 600 11 524 10 195 9 134 9 348
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 420 414 394 646 632 631 638 619
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 638 1 633 1 003 940 824 791 807 767 792 794
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 604 591 546 440 497 627 865 1 181 730 698
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 800 0 0 300 300 300
Omsättning 9 520 8 361 8 674 9 290 9 326 10 861 10 919 10 125 9 988 9 325
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 576 1 381 1 446 1 548 1 554 1 810 1 820 1 678 1 665 1 550
Personalkostnader per anställd (tkr) 379 375 339 321 289 346 347 434 361 353
Rörelseresultat, EBITDA 2 403 1 004 1 687 1 687 1 831 2 494 2 525 1 026 - 1 281
Nettoomsättningförändring 14,12% -4,46% -6,63% -0,39% -14,13% -0,53% 8,44% 0,81% 7,40% -%
Du Pont-modellen 20,98% 10,57% 18,94% 35,07% 35,69% 68,42% 22,72% 11,57% -% 16,44%
Vinstmarginal 25,15% 12,34% 19,96% 18,81% 19,56% 22,68% 23,98% 11,72% -% 16,53%
Bruttovinstmarginal 61,44% 55,29% 53,27% 47,97% 46,14% 48,54% 48,92% 43,01% -% 43,91%
Rörelsekapital/omsättning 58,05% 49,17% 46,74% 42,26% 35,74% 14,45% 85,88% 79,99% 74,77% 75,09%
Soliditet 63,68% 56,08% 51,58% 73,01% 61,98% 50,98% 84,68% 80,52% 83,96% 74,56%
Kassalikviditet 363,70% 288,34% 376,11% 394,32% 249,32% 139,26% 581,54% 514,54% 701,75% 402,95%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...