Visa allt om Svensk Gurkimport AB
Visa allt om Svensk Gurkimport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -20 -10 -14 -12 -24 -48 -30 -32 -39 -84
Resultat efter finansnetto -16 -1 -14 -15 -23 -50 -28 32 -24 -85
Årets resultat -16 -1 -14 -15 -23 -50 -28 32 -24 -85
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 42 58 58 72 88 120 1 480 1 507 1 476 1 499
Tillgångar 42 58 58 72 88 120 1 480 1 507 1 476 1 499
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 47 48 63 77 100 1 460 1 488 1 455 1 480
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 10 10 10 10 20 20 20 20 20
Skulder och eget kapital 42 58 58 72 88 120 1 480 1 507 1 476 1 499
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -20 -10 -14 -12 -24 -48 -30 -32 -39 -84
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 76,19% 81,03% 82,76% 87,50% 87,50% 83,33% 98,65% 98,74% 98,58% 98,73%
Kassalikviditet 381,82% 580,00% 580,00% 720,00% 880,00% 600,00% 7 400,00% 7 535,00% 7 380,00% 7 495,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...