Visa allt om Stellan Jacobsson Ingenjörsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 16 258 2 784 2 572 2 979 2 367 2 966 2 776 1 977
Övrig omsättning - - - 41 55 59 46 32 146 -
Rörelseresultat (EBIT) -31 -23 -122 505 -157 609 149 -59 441 17
Resultat efter finansnetto 23 11 -95 497 -158 606 130 -60 439 9
Årets resultat 23 11 -2 220 -5 326 90 -60 313 8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 751 751 751 312 0 0 0 0 2 3
Omsättningstillgångar 28 337 381 585 950 1 164 498 785 966 675
Tillgångar 779 1 088 1 132 897 950 1 164 498 785 968 678
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 551 528 517 519 298 503 177 86 447 134
Obeskattade reserver 103 103 103 196 0 157 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 154 0 62 0 0 0
Kortfristiga skulder 125 457 512 182 498 505 259 698 521 545
Skulder och eget kapital 779 1 088 1 132 897 950 1 164 498 785 968 678
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 359 445 545 553 603
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 999 1 317 640 685 1 031 865 263
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 380 541 367 476 697 640 403
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 200 0 0 300 0
Omsättning 0 16 258 2 825 2 627 3 038 2 413 2 998 2 922 1 977
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 4 4 4 4 5 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 696 643 745 592 593 463 282
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 351 477 352 410 468 349 188
Rörelseresultat, EBITDA -31 -23 -122 507 -157 609 149 -57 443 19
Nettoomsättningförändring -100,00% -93,80% -90,73% 8,24% -13,66% 25,86% -20,20% 6,84% 40,41% -%
Du Pont-modellen -% 1,01% -8,39% 56,41% -16,21% 52,32% 29,92% -7,52% 45,66% 2,51%
Vinstmarginal -% 68,75% -36,82% 18,18% -5,99% 20,44% 6,29% -1,99% 15,92% 0,86%
Bruttovinstmarginal -% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,30%
Rörelsekapital/omsättning -% -750,00% -50,78% 14,48% 17,57% 22,12% 10,10% 2,93% 16,03% 6,58%
Soliditet 81,04% 55,91% 52,77% 73,96% 31,37% 53,15% 35,54% 10,96% 46,18% 19,76%
Kassalikviditet 22,40% 73,74% 74,41% 321,43% 190,76% 230,50% 192,28% 112,46% 185,41% 123,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...