Visa allt om Revalta Ekonomi-Konsult Aktiebolag
Visa allt om Revalta Ekonomi-Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 75 50 30 60 53 88 138 64 60 100
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -38 -88 -181 -86 -99 -151 -65 -278 -239 -208
Resultat efter finansnetto -169 -80 -145 -106 -86 -199 -50 85 4 637
Årets resultat -169 -80 -145 -106 -86 -170 -50 37 4 637
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 161 161 161 161 161 161 163 167 171 179
Omsättningstillgångar 1 685 1 872 1 881 1 591 1 644 1 876 1 994 1 932 3 268 4 442
Tillgångar 1 847 2 033 2 042 1 752 1 805 2 037 2 157 2 099 3 440 4 621
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -91 78 158 303 409 496 705 755 718 713
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 26 26 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 938 1 954 1 884 1 449 1 396 1 542 1 426 1 318 2 721 3 907
Skulder och eget kapital 1 847 2 033 2 042 1 752 1 805 2 037 2 157 2 099 3 440 4 621
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0
Omsättning 75 50 30 60 53 88 138 64 60 100
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -38 -88 -181 -86 -99 -149 -62 -273 -231 -199
Nettoomsättningförändring 50,00% 66,67% -50,00% 13,21% -39,77% -36,23% 115,62% 6,67% -40,00% -%
Du Pont-modellen -0,70% -0,64% -3,57% -2,63% -1,05% -6,58% -0,46% 10,34% 6,16% 18,63%
Vinstmarginal -17,33% -26,00% -243,33% -76,67% -35,85% -152,27% -7,25% 339,06% 353,33% 861,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -337,33% -164,00% -10,00% 236,67% 467,92% 379,55% 411,59% 959,38% 911,67% 535,00%
Soliditet -4,93% 3,84% 7,74% 17,29% 22,66% 24,35% 33,57% 36,86% 20,87% 15,43%
Kassalikviditet 86,95% 95,80% 99,84% 109,80% 117,77% 121,66% 139,83% 146,59% 120,10% 113,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...