Visa allt om Valdemarsviks El AB
Visa allt om Valdemarsviks El AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 792 2 981 2 850 2 598 3 576 3 235 2 745 2 904 2 943 2 454
Övrig omsättning - - 112 2 - 35 82 19 - 60
Rörelseresultat (EBIT) 299 88 34 65 116 104 5 18 211 88
Resultat efter finansnetto 300 88 33 63 116 94 -7 11 195 64
Årets resultat 179 68 40 6 63 56 8 -2 92 56
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 415 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 997 852 779 967 1 116 1 046 1 034 1 070 956 1 025
Tillgångar 998 852 779 1 382 1 116 1 046 1 034 1 070 957 1 025
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 630 471 423 771 465 432 376 368 400 308
Obeskattade reserver 136 66 66 86 70 41 20 50 50 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 26 81 89 0 73 49 127 136 0 156
Kortfristiga skulder 206 234 201 525 507 524 510 516 507 561
Skulder och eget kapital 998 852 779 1 382 1 116 1 046 1 034 1 070 957 1 025
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 612 477 482 409 345
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 894 776 706 596 750 0 276 258 243 238
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 352 271 297 229 436 406 350 374 301 293
Utdelning till aktieägare 70 20 20 388 30 30 0 0 30 0
Omsättning 3 792 2 981 2 962 2 600 3 576 3 270 2 827 2 923 2 943 2 514
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 948 994 950 866 1 192 1 078 686 726 736 614
Personalkostnader per anställd (tkr) 314 356 340 281 417 363 287 285 239 220
Rörelseresultat, EBITDA 299 88 60 65 116 104 5 18 211 89
Nettoomsättningförändring 27,21% 4,60% 9,70% -27,35% 10,54% 17,85% -5,48% -1,33% 19,93% -%
Du Pont-modellen 30,06% 10,33% 4,49% 4,92% 10,66% 9,94% 0,48% 1,78% 22,05% 8,59%
Vinstmarginal 7,91% 2,95% 1,23% 2,62% 3,33% 3,21% 0,18% 0,65% 7,17% 3,59%
Bruttovinstmarginal 56,49% 57,60% 57,89% 57,93% 58,08% 59,72% 60,18% 58,02% 54,77% 53,46%
Rörelsekapital/omsättning 20,86% 20,73% 20,28% 17,01% 17,03% 16,14% 19,09% 19,08% 15,26% 18,91%
Soliditet 73,76% 61,32% 60,91% 60,37% 46,29% 44,19% 37,79% 37,76% 45,56% 30,05%
Kassalikviditet 316,50% 228,63% 212,44% 111,24% 142,60% 115,46% 123,14% 120,93% 93,49% 96,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...